Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

DVI piemēro 1400 eiro sodu par rēķinu paskastītē bez aploksnes

Kategorija: DVI + Personas dati

dvi_logo

“Mēs rēķinus liekam pastkastītēs – kā visur Latvijā. Bet man ir sastādīts administratīvais protokols, ka personas datus tādā veidā var nodot trešajām personām,” laikrakstam sacīja kooperatīva pārstāve. Tiesa, šī dzīvokļu kooperatīva biedriem uz rēķina ir uzdrukāts arī viņu personas kods. Tomēr, kā izriet no Datu valsts inspekcijas (DVI) atbildes, par personas datiem uzskatāms ne tikai personas kods, bet arī “jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tādējādi ne tikai vārds, uzvārds un adrese ir personas dati, bet arī visa informācija, kas tiek ietverta rēķinā, jo šī informācija attiecas uz rēķina adresātu – fizisku personu”.

Sodītā kooperatīva pārstāve ir sašutusi, jo rēķinus šādi piesūta visā Latvijā, bet sodus saņemot reti kurš. DVI norāda, ka pēc savas iniciatīvas pārbaudes veic tikai apmēram 5% gadījumu, ja pārkāpums ir būtisks un ietekmē sabiedrību. Lielākoties pārbaudes sāk pēc sūdzību saņemšanas. DVI norāda, ka rēķina ievietošana aploksnē nav vienīgais veids, kā nodrošināt tā piegādi tādā veidā, lai personas dati nav pieejami trešajām personām. Piemēram, rēķina veidlapu var salocīt un aizlīmēt, kā arī rēķinu var piegādāt personīgi rēķina adresātam u.c. Piemērotākais veids jānosaka pārvaldniekam.

Ja rēķina saņēmējs piekrīt, ka viņa datus apskata trešās personas, tad viss kārtībā. Ar katru adresātu gan vajag aprunāties individuāli, nevis pieņemt lēmumu, kas uzreiz attiecas uz visiem rēķinu adresātiem. Izrādās, spēkā ir arī mutiska vienošanās, jo Fizisko personu datu aizsardzības likums nenosaka obligāto piekrišanas iegūšanas veidu.

Kā vēsta laikraksts, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvam piespriestais 1400 eiro sods esot minimālais naudas sods, kādu paredz attiecīgā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa sankcija.

Nav skaidra DVI loģika. Jau jau kāds nelabvēlis to rēķinu no pastkastes var izķeksēt, tad jau arī aploksne nebūs līdzeklis, kas to nelabvēli apturēs.

Avoti:
Mixnews.lv: http://lat.mixnews.lv/lv/sabiedriba/30261_par-rekinu-pastkastite-bez-aploksnes-piespriez-1400-eiro-sodu

2014-05-14  »  edgars

 1. KasparsM
  14 May 2014 @ 23:02

  Tas ir kultūras jautājums, jo es tādu rēķinu bez aploksnes uztveru mazliet nenopietni kā lētas reklāmas. Dzīvoklī var mitināties vairākas personas, un ne vienmēr tie ir radinieki. Privātai informācijai ir jābūt ieliktai aploksnē un norādītam adresātam, lai tas, kurš izņem pastu, var nodot vēstuli pēc piederības. Protams, jebkurš var atplēst aploksni, tomēr vairums cilvēku tā nedarīs, jo būs neērti dot atplēstu aploksni adresātam.

 2. petruha
  15 May 2014 @ 08:04

  Tad jau rēķinu sūtīšana pa epastu arī ir pretlikumīga, ņemot vērā, ka epasti pārsvarā tiek sūtīti un uz serveriem glabāti nešifrēti.

  “Jau jau kāds nelabvēlis to rēķinu no pastkastes var izķeksēt, tad jau arī aploksne nebūs līdzeklis, kas to nelabvēli apturēs.”
  Man šķiet, ka šeit DVI vairāk domāja, ka šiem rēķiniem brīvi piekļūs personas, kuras atbildīgas par rēķinu piegādi klientiem, vairumā gadījumu ar to nodarbojas mājas sētnieki.

  Starpcitu, arī Rīgas namu pārvaldnieks rēķinus neliek aploksnēs un izplata tos ar sētnieku starpniecību. Tiesa, šajos rēķinos nav dzīvokļu īpašnieku personas kodu.

 3. Andron Mc
  15 May 2014 @ 11:06

  DVI ir parazītu kantoris.

 4. Atis
  15 May 2014 @ 11:12

  Petruha,
  1) jā – e-pastu izmantošana persnas datu u.c. ierobežotas pieejamības informācijas sūtīšanai nešifrētā veidā nav pieļaujama. Attiecībā uz personas datiem – datus bez šifrēšanas pa e-pastu var sūtīt, ja ir saņemta datu subjekta piekrišana. Kā jau norādīts – šādai piekrišanai nav jābūt rakstveidā (izņemot atiecībā uz sensitīviem datiem), tā var būt arī mutiska vai saņemta citā veidā (piem., ieliekot ķeksi mājas lapā).
  2) jā, šajā gadījumā problēma ir tā, ka neveicot nekādas papildu darbības piekļūt informācijai var trešās personas – sētnieks, kas ievieto rēķinu, ģimenes locekļi u.c., kam ir piekļuve pastkastītei.
  3) personas koda esamība rēķinā nav priekšnosacījums, lai rēķinu atzītu par personas datiem. Pietiek ar vārdu un adresi.

 5. petruha
  15 May 2014 @ 20:55

  Ati, vārds un adrese būs arī uz aploksnes, kurā būs rēķins.

 6. Osis
  15 May 2014 @ 21:08

  Petruham cepums par komentāru – tik tiešām – vārds un adese vienmēr ir rakstīti uz aploksnes. Sanāk, ka visas pasaules pasta kantori pārkāpj fizpersonu datu aizsardzības noteikumus?

 7. Mājas tirāns
  15 May 2014 @ 22:01

  Ja paņemam pasta likumu un saistītos MK noteikumus, tad tajos skaidri un gaiši ir rakstīts, ka piegāde ir veicama līdz adresāta pasta kastītei. Savukārt rokās nododama tā ir tikai tad (runa ir par parasto sūtījumu), ja pasta kastīte ir bojāta vai bez adresāta numura. Līdz ar to juridiski ir vienalga, kas to izņem ārā (tā jau ir adresāta atbildība, kā viņš apsaimnieko savu pasta kastīti)
  Savukārt ja sētnieki ir apsaimniekotāja darbinieki un piegāde ir viņu darba pienākumos, tad šajā gadījumā tā nav informācijas izpaušana trešajām pusēm (protams, ja apsaimniekotājs to ir juridiski sakārtojis)

 8. Jonis
  12 June 2014 @ 22:43

  Beidzot rēķinu ielikšana pasta kastītēs bez ievietošanas aploksnē ir sodāma darbība. Ja likums to nosaka, tad nav ko cepties!

Re: DVI piemēro 1400 eiro sodu par rēķinu paskastītē bez aploksnesTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>