Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Satversmes tiesas tieneša Ulda Ķiņa grāmata “Jurisdikcija un kibernoziegumi”

Kategorija: Juridiskie aspekti + Kibernoziegumi

Uldis_Kinis_Juridikcija_un_kibernoziegumi

Ulda Ķiņa monogrāfijā juristu un informācijas speciālistu uzmanība tiek pievērsta tam, ka kibertelpa un kibernoziegums ir 21. gadsimta radīts informācijas tehnoloģiju fenomens. Tas atļauj veikt noziedzīgus nodarījumus no jebkuras zemeslodes vietas, kur iespējams piekļūt globālajam tīmeklim. Būtiski ir tas, ka, izmantojot kibertelpu, kaitīgo seku iestāšanās vieta nereti nesakrīt ar vainojamās personas domicilu. Savukārt šis apstāklis rada kolīziju starp tradicionālo teritoriālo jurisdikciju, kuras pamats ir teritorija un valsts piederīgo lojalitāte valsts likumiem, un kibertelpas globālo raksturu. Grāmatā saistībā ar kibernoziegumiem analizētas modernās krimināljurisdikcijas teorijas, juridisko konfliktu cēloņi un to risināšanas mehānismi ne tikai Latvijā, bet arī globālajā vidē.

Asociētais profesors Uldis Ķinis ir Eiropas Padomes Kibernoziegumu ekspertu komitejas eksperts. Kopš 2000. gada viņš ir piedalījies Latvijas normatīvo aktu un tiesībpolitikas dokumentu izstrādāšanā, kas saistīti ar kibernoziegumiem, informācijas sistēmu drošību, bērnu tiesību aizsardzību internetā u. c. ar e- vidi saistītiem jautājumiem. 2006. gadā Uldis Ķinis aizstāvējis promocijas darbu “Noziedzīgi nodarījumi pret informācijas sistēmu drošību” un ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu. Asociētais profesors ir vairāku publikāciju un grāmatu, tostarp, monogrāfijas “Kibernoziegumi”, autors.

Grāmata iznākusi jau 2013.gada septembrī, taču šis notikums defense.lv sasniedzis tikai tagad.

Avoti:
RSU: http://www.rsu.lv/studentiem/382-juridiska-fakultate/7223-notiks-gramatas-par-jurisdikciju-un-kibernoziegumiem-atversana
Jurista Vārds: http://www.juristavards.lv/doc/260391-petijums-par-kriminaljurisdikciju-un-tas-piemerosanu-kibertelpa/

Tagged:

2014-07-10  »  edgars

  1. Anonymous
    13 July 2014 @ 20:28

    Ir kaut kur pieejama elektroniski?

  2. 7
    17 July 2014 @ 00:40

    Izturies ar cieņu pret ieguldīgo darbu!

Re: Satversmes tiesas tieneša Ulda Ķiņa grāmata “Jurisdikcija un kibernoziegumi”Tags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>