Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tiesa: Policijas darbinieka filmēšana ir pretlikumīga

Kategorija: Informācijas atklātība + Juridiskie aspekti + Spriedumi

recording_police

Rajona tiesa:

Izvērtējot šīs lietas ietvaros konstatēto, jāsecina, ka N.Buivida vēlme iegūt informāciju, veicot neatļautu video filmēšanu un audio ierakstīšanu policijas iecirknī, kas atzīstama par iestādi Informācijas atklātības likuma izpratnē, kā arī vairāku Valsts policijas amatpersonu dienesta kabinetos, neatbilst Informācijas atklātības likuma noteiktajai informācijas iegūšanas kārtībai, jo saskaņā ar minēto likuma 10.pantu, iestāde informāciju sniedz pēc savas iniciatīvas vai pēc privātpersonas pieprasījuma.

Izvērtējot šīs speciālās likuma normas kontekstā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 260.pantā noteiktajiem pie administratīvās atbildības saucamās personas pienākumiem un tiesībām, secināms, ka šī speciālā likuma normas neparedz tiesību pie administratīvās atbildības saucamai personai vai tās aizstāvim veikt video filmēšanu vai audio ierakstīšanu nevienā no administratīvo pārkāpumu lietvedības procesuālajām stadijām, t.sk. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas laikā.

Tādējādi secināms, ka policijas darbinieku L.Niperes un E.Eža prasība administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas laikā N.Buividam un S.Buividam pārtraukt neatļautu video filmēšanu un/vai audio ierakstīšanu, atzīstama par likumīgu prasību un atbilst Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajiem administratīvo pārkāpumu lietu lietvedības pamatnoteikumiem, līdz ar to arī minētu policijas amatpersonu rīkojums nekavējoties izslēgt ierakstošo aparatūru, atzīstams par likumīgu rīkojumu.

Apgabaltiesa apelācijas sūdzību noraida bez argumentācijas:

Tiesu kolēģija secina, ka pierādījumus, ar kuriem konstatēta Nikolaja Buivida vaina administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, tiesa izklāstījusi un vērtējusi spriedumā, un tie ir pietiekami.

Avoti:
Pietiek.com: http://pietiek.com/raksti/tiesa_filmesanu_protokola_sastadisanas_laika_uzskata_par_huliganismu,_tiesibsargs_-_par_tiesisku_ricibu

2014-09-08  »  edgars

 1. Anonymous
  8 September 2014 @ 17:56

  Pievienotos Tiesībsarga viedoklim. Nekompetents tiesas spriedums. Tiesa izvēlējās vieglāko veidu, kā pārmācīt huligānus Buividus. Ceru, ka šis spriedums tiks pārsūdzēts ECT.

 2. Uldis
  8 September 2014 @ 23:40

  Tiesa varbūt ir ne visai veikli izteikusies, bet nevajag vispārināt. Tiesa neapgalvo, ka jebkurā situācijā policijas darbinieku nedrīkst filmēt.
  Konkrētajā gadījumā viss nenotika kaut kur uz ielas, administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā, bet gan policijas darbinieka kabinetā, kur abi huligāni bija ieradušies, lai viņiem sastādītu admin. pārkāpuma protokolu par pārkāpumu, kas notika iepriekš.
  Kas attiecas uz tiesībsarga atzinumu, fufelis tas ir. Gribēetu es redzēt, kādu ģīmi viņš pats rādītu, un kāda izvērstos mūsu saruna, ja parastais apmeklētājs, kurš ieradies pie tiesībsarga darīšanās, izvilktu videokameru un uzstutētu to uz sava sarunu biedra seju.

  Konkrētajā situācijā policijas kabinetā notiekošajam (protokola aizpildīšana un izsniegšana) nebija nekādas ietekmes uz to, vai tie mudaki bija iepriekš izdarījuši parkāpumu, par ko sastādīt protokolu, līdz ar to mudakiem nebija nekādas vajadzības un pamata filmēt notiekošo.

 3. to Uldis
  9 September 2014 @ 10:39

  Administratīvā procesa stadija ir arī tad, kad tevi policists aptur uz ielas.

 4. Рабочий
  15 September 2014 @ 07:08

  Я так и не понял, – Каким латвийским законом запрещено физическому лицу фотографировать работников полиции, при исполнении ими своих обязанностей?
  Судьи ответьте.

 5. Andron MacBeton
  17 September 2014 @ 10:21

  Es bļed bikiņ nesaprotu šo kropļu ievēlēšanu par tiesnešiem. Kā tāds daunis var būt tiesnesis?
  Bļed, nahuj, tad jau novērošanas kameras arī ir nelegālas!?
  Tātad sodam visus pašvaldības policistus kuri parēgojas savās mašīnu kamerās!? Viņi tak viens otru ir nofilmējuši! SODS!
  Bļed, kurp iet šī padebīlo kuņasbērnu pasaule?

 6. Рабочий
  26 September 2014 @ 21:24

  Izstāstiet jūsu tiesnešiem – puskokalēcējiem, ka aizliegums uz filmēšanu var būt ieviests tikai ar likumu, bet ne viņa neesamību. Diemžēl Latvija gremdējas 37.gadā, gulags un represēšanu gadā. Ja suverena vara pieder tautai? Tad kādas rokas tas atrodas šodien.

Re: Tiesa: Policijas darbinieka filmēšana ir pretlikumīgaTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>