Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Banku augstskola piedāva profesionālā maģistra studiju programmu “Kiberdrošības pārvaldība”

Kategorija: Lekcijas

kiberdrosibas_parvaldiba

Studiju ilgums: 2 gadi, programma tiek īstenota angļu un latviešu valodā.

Iegūstamā kvalifikācija: Informācijas drošības vadītājs

Prasības iepriekšējai izglītībai: Iegūts profesionālais bakalaura grāds vai akadēmiskais bakalaura grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Informācija par iegūstamo grādu/kvalifikāciju: Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Studiju programmas mērķis: Nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā. Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam nepieciešamās kompetences, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Sagaidāmie studiju rezultāti: Informācijas drošības vadītājs zina un izprot informācijas drošības pārvaldības jautājumus un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību. Īstenojot informācijas drošības pārvaldību, zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai. Prot patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai. Prot analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei.

Akreditācija: studiju programma ir akreditēta līdz 2019.gada 25.jūnijam.

 

Uzņemšana jau no š.g.14.novembra, vairāk www.ba.lv

 

Avoti:
Banku augstskola: http://www.ba.lv/node/4517
Sintija Deruma: https://cert.lv/uploads/uploads/2014-10-16%20Sintija%20Deruma.pdf

Tagged:

2014-10-28  »  edgars

  1. Eks
    3 November 2014 @ 12:29

    Nu, ko, laikam kādam ļoti vajadzēja :) . Programma neko nedos bez speciālās īzglītības, bet ar speciālo izglītbu, nevajag mācīties 2 gadus.

Re: Banku augstskola piedāva profesionālā maģistra studiju programmu “Kiberdrošības pārvaldība”Tags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>