Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

ECT atzīst pretlikumīgu iejaukšanos bijušā tiesu izpildītāja privātajā dzīvē

Kategorija: Operatīvā darbība + Spriedumi

operativa_darbiba

Aivars Taraneks ECT sūdzējās par to, ka, tiesībsargājošās iestādes uzkūdīja viņu uz kukuļņemšanu, kā arī apgalvoja, ka viņš ticis notiesāts uz prettiesiski iegūtu pierādījumu pamata, kas padarīja visu kriminālprocesu kopumā par netaisnīgu. Tāpat viņš sūdzējās par diktofona izmantošanu slepenai viņa sarunu ierakstīšanai, kā arī apgalvoja, ka kratīšana viņa darba vietā nenotika saskaņā ar likumu.

Tiesa arī vienbalsīgi secināja, ka veids, kādā diktofonā tika ierakstītas iesniedzēja telefonsarunas un privātās sarunas, bija uzskatāms par pārkāpumu. Lai gan vairākas Operatīvās darbības likuma normas pieļauj sarunu fiksēšanu, tomēr nacionālo iestāžu starpā nebija vienprātības par iesniedzēja gadījumam piemērojamo tiesisko regulējumu. ECT vēlreiz atkārtoja savā judikatūrā nostiprinātos pamatprincipus, proti, gadījumiem, kad ir atļauta iejaukšanās personas pamattiesībās, ir jābūt strikti un skaidri noteiktiem likumā, tā izslēdzot jebkāda veida patvaļas iespēju.

Vērtējot notikumu laikā spēkā esošās Operatīvās darbības likuma normas, ECT secināja, ka sarunu slepenu fiksēšanu varēja atļaut tiesībsargājošās iestādes priekšnieks, un šādu atļauju nebija nepieciešams noformēt rakstveidā. ECT vērtējumā, šāda pieeja neatbilda tiesiskas valsts pamatprincipiem, jo deva tiesībsargājošām iestādēm neierobežotas un praksē nekontrolētas pilnvaras iejaukties personu pamattiesībās. Tādēļ ECT konstatēja konvencijas pārkāpumu.

Vērtējot Taraneka sūdzību par viņa darba vietā veiktās kratīšanas pamatotību, ECT atzīmēja, ka tā tika veikta steidzamā kārtā un to sankcionēja prokurors. Pieļaujot, ka atsevišķos gadījumos, kratīšanas steidzamībai patiešām var būt objektīva nepieciešamība, ECT tomēr vēlreiz uzsvēra tiesas pēckontroles kā būtiska pamattiesību aizsardzības mehānisma nepieciešamību. Tomēr notikumu brīdī spēkā esošās Latvijas Kriminālprocesa kodeksa normas paredzēja tikai tiesneša „informēšanu” par jau notikušās kratīšanas faktu, kas ECT ieskatā nenodrošināja pienācīgu personas tiesību aizsardzību. Tādēļ ECT secināja, ka iejaukšanās Taraneka privātajā dzīvē, veicot kratīšanu viņa darba vietā, nebija notikusi saskaņā ar likumu.

Tāds ir rezultāts, ja valstī ir cilvēktiesībām neatbilstošs Operatīvās darbības likums un citas normas.

Avoti:
Delfi.lv: http://www.delfi.lv/news/national/politics/bijusais-tiesu-izpilditajs-taraneks-ect-uzvar-latviju.d?id=45292262

Tagged:

2014-12-03  »  edgars

Re: ECT atzīst pretlikumīgu iejaukšanos bijušā tiesu izpildītāja privātajā dzīvēTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>