Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Juris Janums par nepieciešamību Krimināllikumā definēt personas identitātes zādzību

Kategorija: Juridiskie aspekti + Pikšķerēšana

juris_janums

Prof. U. Ķinis norāda, ka identitātes zādzības definēšana Latvijas Krimināllikumā (KL) teorētiski nav aktuāla, taču Eiropas Komisijas Krāpšanas novēršanas ekspertu grupa norāda uz pilnīgi pretējo, ka tieši vienota identitātes zādzības definēšana ļautu efektīvāk ar to cīnīties ne tikai dalībvalstu, bet arī Eiropas mērogā. Turklāt nesenie notikumi saistībā ar “Imantas hakera” D.Čalovska izdošanu ASV un vairāk nekā 20 cilvēku apkrāpšanu internetā 2012. gada nogalē liecina, ka finanšu identitātes zādzība ir aktuāls jautājums arī praksē.

Autors piedāvā papildināt Krimināllikumu:

Taču, tā kā autors iepriekš konstatēja vairākus gadījumus, kad nav iespējams kvalificēt kādu identitātes zādzības elementu, kas aizskar ar likumu aizsargātas personas intereses, kā arī konstatēto personas integritātes aizsardzības trūkumu Krimināllikumā, kas ir personas pamattiesības saskaņā Satversmes 96.pantu, un, ņemot par piemēru Francijas Kriminālkodeksu, kur ar personas identitātes aizskārumu saistītie noziedzīgie nodarījumi paredzēti nodaļā “Personas pamattiesību aizskārumi ar datoru saistītu kaitīgu darbību un procesu rezultātā”, autors uzskata, ka Krimināllikuma XIV nodaļa “Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām” jāpapildina ar jaunu noziedzīga nodarījuma sastāvu “Personas identitātes zādzība”.

Pašreizējās problēmas:

6. Identitātes zādzība ne vienmēr ir saistīta tikai ar krāpšanu, aizskarot cietušā mantiskās intereses, bet var aizskart arī citas ar likumu aizsargātas intereses.

7. Krimināllikumā nav aizsargāts identitātes zādzības objekts – personas integritāte, t.i., personas tiesības pašai rīkoties ar savu identitāti.

Sanāk, ka pašreiz Krimināllikums neparedz atbildību par pikšķerēšanu, kā rezultātā upura twitter kontā tiek ievietota maldinoša informācija. Un arī par pikšķerēšanu kā tādu var sodīt tikai tad, ja var pierādīt nodomu iegūt mantisku labumu vai personas datus.

Avoti:
Jurista vārds: http://www.juristavards.lv/doc/264838-finansu-identitates-zadziba-interneta-aktuala-problema-ari-latvija/ [pielikums]

2014-12-18  »  edgars

Re: Juris Janums par nepieciešamību Krimināllikumā definēt personas identitātes zādzībuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>