Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

VP ENAP darbs kibernoziegumu apkarošanā un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā 2014. gadā.

Kategorija: VP ENAP Kibernoziegumu nodaļa

gatis_gudermanis prokurore Vita Ozoliņa

A.Bespalovs: informē par noziedzības tendencēm un cēloņiem un tās apkarošanas tendencēm  augsto tehnoloģiju jomā un intelektuālā īpašuma aizsardzībā, tostarp,  – satura uzturētāju (jeb tā saukto „hosting”) pakalpojumu pieejamība un attīstība; aktualizējās datorvīrusu izplatīšana, satelītoperatoru viedkaršu nelegāla koplietošana (t.s. card sharing); tiesību subjektu nepietiekama līdzdalība un iecietība pret satura nelicencētu apriti; tiesību subjektu neieinteresētība par autortiesību vai blakustiesību pārkāpumiem, kā arī nepieciešamās pārstāvniecības neesamība Latvijā; Valsts policijas obligāta iesaistīšana civiltiesisku strīdu un citu maznozīmīgu pārkāpumu risināšanā; sabiedrības nepietiekama informētība par drošības pasākumiem interneta vidē.

2014.gadā VP GkrPP ENAP 4.nodaļas darbinieki veica izmeklēšanu 143 kriminālprocesos, uzsākti 49 kriminālprocesi, no kuriem pašu darbu rezultātā uzsākts – 31 kriminālprocess. Pārskata periodā nodaļa kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai nosūtīja 31 kriminālprocesu, pieņēma 27 lēmumus par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, pieņēma lēmumu izbeigt 18 kriminālprocesus, sastādīja un nosūtīja 53 administratīvo pārkāpumu protokolus lēmuma pieņemšanai. ENAP 4.nodaļas darbinieki veica 86 resoriskās pārbaudes attiecībā par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanas likumību visā Latvijas Republikas teritorijā.

Norāda uz nepietiekamo darbinieku skaitu nodaļā darba veikšanai pilnā apjomā visā valstī. Informē, ka nodaļā šobrīd nodarbinātas tikai 10 amatpersonas, kas sadalītas četrās darba grupās: Datu un ADAS drošības apdraudējumu apkarošanas grupa – 3 darbinieki; Intelektuālā īpašuma apdraudējuma apkarošanas grupa – 2 darbinieki; Interneta izlūkošanas grupa – 2 darbinieki. Izmeklēšanas grupa – 3 darbinieki.

Informē par apzinātajiem apdraudējumiem, gatavojoties Latvijas prezidentūrai EP, tostarp, – DDOS (dalītais pakalpojumatteices uzbrukums tīklā) uzbrukums; atsevišķi tiešie hakeru uzbrukumi; pikšķerēšanas, jeb “phishing” un līdzīga veida incidenti, mēģinot ar viltu iegūt no interneta lietotāja slepenu informāciju.

J.Ādamsons: vaicā, vai nodaļas darba efektivitāte 2014.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir uzlabojusies.
A.Bespalovs: atbild, ka ņemot vērā to, ka 2014.gadā no darba aizgāja labi darbinieki, darba slodze pieauga.  Vienam darbiniekam bija jātiek galā ar 20 krimināllietām un piedevām jāveic operatīvais darbs, kas, protams, atsaucās arī uz darba efektivitāti.
J.Ādamsons: ierosina rakstīt vēstuli ministru prezidentei un norādīt uz problēmām kibernoziegumu apkarošanas jomā, un lūgt uzdot Iekšlietu ministrijai atrast līdzekļus nodaļas kapacitātes palielināšanai.

G.Gudermanis: starptautisko sadarbību vērtē kā izcilu. Izceļ lielisko sadarbību ar ASV Federālās izmeklēšanas biroju, ar kuru noslēgta savstarpējā vienošanās un notiek darbinieku apmaiņa. Speciālas programmas ietvaros notiek sadarbība arī ar ES valstīm, kas galvenokārt izpaužas kā informācijas apmaiņa elektroniskajā vidē.
G.Gudermanis: pastāsta, ka Igaunijā un Lietuvā ar kibernoziegumu apkarošanu nodarbojas atsevišķas struktūras. Kādi ir viņu resursi nezin.  Zviedrijā savukārt policijā ir 30 cilvēku vienība, kas neko neizmeklē, bet pilda tehniskā atbalsta funkcijas.
G.Gudermanis; informē, ka nodaļa sadarbojas ar CERT, un nodaļā 24 stundu režīmā strādā 3 cilvēki, lai speciāli sniegtu atbalstu reģioniem ar prezidentūru saistītu pārkāpumu gadījumā.

V.Ozoliņa: informē, kā prokuratūrā tiek veikta statistiskā uzskaite, veidojot pārskatu par darbu pirmstiesas kriminālprocesā. Atbilstoši noteiktajai kārtībai prokuratūrā tiek uzskaitīti tiesai nodotie un pabeigtie kriminālprocesi, atsevišķi izdalot kriminālprocesu pabeigšanas veidus. Tiek uzskaitīti kriminālprocesi pēc atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidiem – Krimināllikuma pantiem. Informē par 2014.gadā pēc  144., 148., 177. un 193 1panta pabeigtajām pirmstiesas izmeklēšanām un tiesai nodotajām lietām   (skat. pievienoto dokumentu). Atzīmē, ka neviens kriminālprocess pēc 147., 241., 243., 244., 244.1 un 245.panta nav pabeigts. Piebilst, ka tikai tagad veidojas prakse, kā piemērot Krimināllikuma 148.pantu par autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem. Grūti noteikt, kādā apjomā naudas izteiksmē autortiesību turētājam nodarīti zaudējumi un, attiecīgi, cik liels sods būtu jāpiemēro.

Avoti:
Saeima: http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/c9cda72f1cfe59c9c2257da90029b7df/$FILE/PR_2015_01_28_10.00_AIKNK.docx
TVNET: http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/545472-deputati_plano_aicinat_valdibu_palielinat_finansejumu_kibernoziegumu_apkarosanai

2015-03-27  »  edgars

Re: VP ENAP darbs kibernoziegumu apkarošanā un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā 2014. gadā.Tags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>