Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2014.gadā

Kategorija: AM + cert.lv

art_ndp

Pēc 2013.gadā veiktās Padomes reformas, 2014.gadā Padomes darbs ir kļuvis saturiski kvalitatīvāks un pilnvērtīgāks. Padome ir kļuvusi par nozīmīgu platformu ne tikai regulārai informācijas apmaiņai, bet arī starpinstitūciju koordinācijai un politiskās ekspertīzes veidošanai, kā arī jaunu iniciatīvu attīstīšanai un īstenošanai. Padomes sastāva paplašināšana ir ļāvusi diskusijas par kiberdrošības problēmu jautājumiem veidot dziļākas un noderīgākas politikas veidošanai.

Padomes darbā svarīgs ir aktuālās drošības situācijas konteksts, kur neatsverama ir CERT.LV ekspertīze, tādēļ ir nepieciešams turpināt ierasto praksi, padziļināti informējot Padomes locekļus par drošības situāciju kibertelpā, skaidrojot publiskajā telpā izskanējušo informāciju un brīdinot par apdraudējumiem.

Padomei ir bijusi nozīmīga loma, lai pārspriestu gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē – gan tehniskā, gan saturiskā dimensijā. Padomes ietvaros sniegts atbalsts ministriju gatavošanās ES Padomes darba grupu vadīšanai un nozīmīgu pasākumu organizēšanai, kā arī praktisko risinājumu ieviešanai kibertelpas drošības stiprināšanai. Latvijas prezidentūra būs Padomes darba prioritāte 2015.gadā.

Attiecībā uz Padomes darba organizāciju, ir jāturpina prakse organizēt sēdes reizi divos mēnešos. Sēdes ar NVO pārstāvju dalību būtu nepieciešams organizēt reizi pusgadā. Tāpat, jāizvērtē, vai tās institūcijas, kuras nav Padomes sastāvā, bet pēc Padomes priekšsēdētāja lūguma regulāri ir piedalījušās Padomes sēdēs, būtu jāiekļauj Padomes sastāvā.

Avoti:
MK: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=5184

2015-04-13  »  edgars

  1. marcus
    14 April 2015 @ 09:24

    Viennozīmīgi padome ir daudz darījusi, bet nākotnē sagaidu, ka tā strādās vēl čaklāk!

Re: Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2014.gadāTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>