Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Elektroniski parakstīti dokumenti tagad jāpieņem arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Kategorija: eparaksts + ePārvalde

eparaksts_logo

Pirms mēneša stājās spēkā grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, kas būtiski paplašina eParaksta pielietošanas iespējas  saziņā ar publiskām personām, tostarp tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Pirms likuma grozījumu pieņemšanas tikai valsts un pašvaldību iestādēm likums noteica pienākumu pieņemt dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu. Taču pašlaik ikvienam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas ir iekļauts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā (www.sprk.gov.lv) , ir pienākums pieņemt iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kā arī sniegt atbildi elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, ja iedzīvotājs šādu vēlmi ir paudis.

LVRTC ir kaut ko pārpratuši. Elekronisko dokumentu likumā nav noteikts pienākums sniegt atbildi elektroniski. Kādreiz šāds pienākums bija noteikts Iesniegumu likumā, bet tika izslēgts.

“Līdz ar šiem grozījumiem elektronisko dokumentu likumā un noteikumos par personu apliecinošiem dokumentiem, Latvijā beidzot ir izveidota situācija, kad iedzīvotājam jebkurā diennakts laikā jebkurā vietā uz pasaules būs pieejams rīks – eID karte, lai veiktu oficiālu saziņu ne vien ar ministrijām vai savas pilsētas domi, bet ar pasta, elektronisko sakaru, elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzelzceļa, atkritumu apsaimniekošanas un dabas gāzes pakalpojumu sniedzējiem – uzņēmumiem, ar kuriem iedzīvotājam ir nepieciešamība sazināties ikdienā,” norāda J.Bokta.

Avoti:
LVRTC: https://www.eparaksts.lv/lv/jaunumi/eparakstisanas-un-identitates-apliecinasanas-iespejas-virtualaja-vide-tiks-nodrosinatas-katram-eid-kartes-lietotajam-jau-no-14-gadu-vecuma/
Likumi: http://likumi.lv/ta/id/272940-grozijumi-elektronisko-dokumentu-likuma

Tagged:

2015-05-13  »  edgars

Re: Elektroniski parakstīti dokumenti tagad jāpieņem arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiemTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>