Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Uzņēmumu reģistrs atkalizmantotājiem nodod lēmumus, kas satur izmeklēšanas noslēpumu

Kategorija: DVI + ePārvalde + Incidenti + Informācijas atklātība + Personas dati

UR_aresta_uzliksanas_lemums

Datu valsts inspekcija (DVI) atbildīgajai Uzņēmumu reģistra (UR) amatpersonai saistībā ar gadījumu, kad publiski pieejamos UR datos tika iekļauta informācija par no seksuālas vardarbības Liepājā cietušo meitenīti, piemēroja 700 eiro naudas sodu, informēja DVI.

Iepriekš atbildīgajai personai tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par Administratīvo pārkāpumu kodeksa 204.7.pantā paredzēto atbildību – nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem. DVI norādīja, ka iespējamais atbildīgais ir pārzinis, kas šajā gadījumā ir UR, proti, kas nodeva datus trešajām personām – atkalizmantotājiem. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu pārzinis atbild par likumīgu datu apstrādi.

Papildus tam, kā paskaidroja DVI, Valsts policija ir informējusi inspekciju un UR, ka ir arī citi līdzīgi lēmumi ar personas datiem, kas ir kriminālizmeklēšanas noslēpums un kurus UR nelikumīgi ir nodevis un nodod trešajām personām. Attiecīgi par šo jautājumu DVI noteica aizliegumu UR personas datu, kas ir kriminālizmeklēšanas noslēpums, nodošanai atkalizmantotājiem un citām trešajām personām. Tāpat UR ir jānodrošina, ka atkalizmantotāji nenodod iepriekšminētos personas datus citām trešajām personām.

Klasisks piemērs tam, kas notiek, ja iestādes apstrādā vairāk personas datu nekā nepieciešams. DVI drīzāk varētu ierosināt ierobežot informāciju, ko Valsts policija nodod Uzņēmumu reģistram. Nav objektīvas vajadzības Uzņēmumu reģistru iepazīstināt ar izmeklēšanas noslēpumu, nododot tam pilnu lēmumu par aresta uzlikšanu mantai.

Savukārt UR ar līgumu ir veikli deleģējis savu funkciju (ierobežot ierobežotas pieejamības informācijas apriti) atkalizmantotājam:

Informējam, ka saskaņā ar likumu „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” jebkurai personai ir tiesības iepazīties gan ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto informāciju, gan subjektu reģistrācijas lietās esošajiem dokumentiem. Jānorāda gan, ka Uzņēmumu reģistrs publisko tikai vispārpieejamu informāciju. Ja kāds no reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem ietver ierobežotas pieejamības informāciju, Uzņēmumu reģistrs šo informāciju aizklāj un nepublisko.

Vienlaikus, jāņem vērā, ka Uzņēmumu reģistrs ir noslēdzis Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas līgumus ar četriem informācijas saņēmējiem (informācijas atkalizmantotājiem). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.277 līguma ietvaros informācijas atkalizmantotājiem ir tiesības saņemt Uzņēmuma reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto informāciju, t.sk. arī subjektu reģistrācijas lietu dokumentus. Saskaņā ar noslēgto līgumu informācijas atkalizmantotāji Uzņēmumu reģistra saņemto informāciju izmantoto atbilstoši normatīvo aktu prasībām, protams, ievērojot prasības par ierobežotas pieejamības informācijas izplatīšanas aizliegumu.

Turpinot šo loģiku, arī atkalizmantotājs varētu ar līgumu deleģēt šo uzdevumu personām, kas ir atkalizmantotāja klienti. Gala rezultātā visi varētu likumīgi iepazīties ar izmeklēšanas noslēpumu.

Avoti:
NRA: http://nra.lv/latvija/149514-soks-publiskaja-registra-atrod-no-liepajas-pedofila-cietusas-meitenites-personas-datus.htm
UR: http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=683
TVNET: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/580595-par_vardarbiba_cietusa_varda_publiskosanu_atbildigo_ur_amatpersonu_soda_ar_700

 

2015-10-27  »  edgars

 1. Liekulība
  28 October 2015 @ 10:51

  Kas tā par dubulto morāli upura personas datus aizsargāt, bet varmākas nē? Vai likuma priekšā visi nav vienlīdzīgi?

 2. marcus
  28 October 2015 @ 14:51

  pilnīgi piekrītu!

 3. Loģika
  6 November 2015 @ 12:54

  Varmāka, veicot noziegumu, apzinājās, ka viņa dati tiks publiskoti.

Re: Uzņēmumu reģistrs atkalizmantotājiem nodod lēmumus, kas satur izmeklēšanas noslēpumuTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>