Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

AS “4finance” parādniekiem draud ar lietas nodošanu detektīvam privātās izmeklēšanas uzsākšanai

Kategorija: Izlūkošana + Juridiskie aspekti + Operatīvā darbība

4finance_detektivs

Par lietas nodošanu detektīvam privātās pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanai

Informējam, ka AS “4finance” ir noslēgusi līgumu ar detektīvu par privātās pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanu pret tiem parādniekiem, kas ilgstoši un pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem nav izpildījuši savas saistības.

Saskaņā ar “Detektīvdarbības likumu” detektīvam privātas pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā veikt šādu parādnieku atklātu vai slēptu novērošanu, izsekošanu un aptauju par interesējošiem faktiem, kā arī veikt citas likumā atļautās darbības, izmantojot videoierakstus, audioierakstus un fotouzņēmumus, kā arī citus tehniskos līdzekļus.

Izmeklēšanas mērķis ir noskaidrot faktiskos iemeslus, kādēļ parādnieki nepilda savas saistības, kā arī iegūt priekšstatu par parādnieku mantisko stāvokli. Izmeklēšanas rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu iespēju iesniegt prasību par parādapiedziņu Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Avoti:
LVPortāls: http://www.lvportals.lv/print_ekons.php?id=8478 [pielikums]

2016-02-15  »  edgars

  1. Senteevs
    16 February 2016 @ 23:05

    Jo tālāk, jo trakāk..

Re: AS “4finance” parādniekiem draud ar lietas nodošanu detektīvam privātās izmeklēšanas uzsākšanaiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>