Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: March 2016

Piedāvātais amats – Informātikas departamenta informācijas sistēmas drošības speciālists/-e Galvenie pienākumi: • uzturēt organizācijas perimetra un komunikāciju drošības sistēmas • auditācijas pierakstu korelācija un analīze • regulāri veikt organizācijas datortīkla komponenšu un programmatūru ievainojamību testus, sagatavot ziņojumus un piedalīties to novēršanas pasākumos • analizēt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu infrastruktūras darbību ar drošību saistītajos jautājumos […]

2 komentāri  » Read the rest

Eiropas Savienības tiesa 2014.gada 11.decembra spriedumā lietā C-212/13, norāda, ka tādas kameras sistēmas izmantošana, ar kuru tiek veikts personu vizuālais ieraksts, kas tiek uzglabāts cirkulējošā ieraksta iekārtā, proti, cietajā diskā, un kuru fiziska persona ir uzstādījusi pie savas ģimenes mājas ar mērķi aizsargāt mājas īpašnieku īpašumu, veselību un dzīvību, bet ar šo sistēmu tiek uzraudzīta […]

12 komentāri  » Read the rest