Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Informatīvais ziņojums par “Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam” rīcības plānojumā noteikto uzdevumu izpildes gaitu

Kategorija: AM

art_ndp

Pats informatīvais ziņojums ir noslepenots, taču AM preses relīzē ir pabārstījusi dažas drupatas:

Informatīvais ziņojums sniedz analītisku pārskatu un atskaiti par paveikto no 2014.gada 21.janvāra (Latvijas kiberdrošības stratēģijas apstiprināšanas brīža) līdz 2015.gada 31.decembrim, kā arī identificē problēmas un nepieciešamos risinājumus stratēģijas sekmīgai izpildei.

Starp svarīgākajiem izpildītajiem uzdevumiem pārskata perioda laikā ir minama Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, kuras laikā liela uzmanība tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) drošības stiprināšanas jautājumiem tehniskā un politiskā līmenī. Vienlaikus tika stiprināta Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) kapacitāte. Valsts IKT risinājumos un infrastruktūrā tika organizēti ielaušanās testi un izveidota agrās brīdināšanas sistēma. 2015.gada nogalē tika parakstīts Baltijas valstu CERT vienību saprašanās memorands. Starp īstenotajiem uzdevumiem ir minami veiktie grozījumi Latvijas kiberdrošības jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

Rīcības plāna uzdevumu izpildes starpposma izvērtēšanas gaitā ir identificēti arī vairāki problēmjautājumi. Ņemot vērā kibertelpas nemitīgo attīstību, kiberdrošības stiprināšana gan politiskā, gan tehniskā līmenī ir pastāvīgs process, kam nepieciešams konstants un sistemātisks cilvēku darba un finanšu resursu ieguldījums un cieša sadarbība starp valsts institūcijām, taču atsevišķās nozarēs trūkst politikas veidotāju, kas virzītu šo jautājumu izpildi. IKT profesionāļu trūkums valsts pārvaldē ir jūtams ne tikai drošības jomā, bet arī vispārējā IKT projektu vadībā. Bieži ir arī novērojama tendence, ka institūcijas uzmanību savu resursu kiberdrošībai pievērš tikai pēc kādiem nozīmīgiem incidentiem, piemēram, kiberuzbrukuma institūcijas mājas lapai. Stratēģijās iekļauto uzdevumu īstenošanai ir nepieciešams arī atbilstošs finansējums, tostarp no ES struktūrfondu līdzekļiem.

Lai veicinātu Latvijas kiberdrošības politikas koordinētu un vienotu pieeju un stiprinātu nacionālās kiberdrošības kapacitāti un spējas, ir nepieciešams prioritizēt kiberdrošības jautājumus nacionālā līmenī, palielināt finansējumu kiberdrošības stiprināšanas pasākumiem, veicināt valsts atalgojuma sistēmas konkurētspēju un stiprināt kibernoziegumu atklāšanas un izmeklēšanas kapacitāti, izveidojot vienotu specializētu struktūrvienību kibernoziegumu apkarošanai Valsts policijas sastāvā.

Ar rīcības plāna punktiem var iepazīties šeit.

Avoti:
AM: http://www.mod.gov.lv/Aktualitates/Preses_pazinojumi/2016/03/Copy%20of%2029-02.aspx

2016-04-06  »  edgars

Re: Informatīvais ziņojums par “Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam” rīcības plānojumā noteikto uzdevumu izpildes gaituTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>