Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Satversmes tiesa: Alimentu nemaksātāju publiskošana ierobežo bērnu pamattiesības

Kategorija: Personas dati + Spriedumi

uzturlidzeklu_nemaksataji

Tiesa atzina, ka attiecībā uz uzturlīdzekļu parādniekiem pamattiesību ierobežojums ir attaisnojams. Šis ierobežojums ir noteikts ar likumu un tam ir leģitīmi mērķi – citu personu tiesību aizsardzība un sabiedrības labklājības aizsardzība. Proti, norma veicina gan to, ka bērns saņem viņa attīstībai nepieciešamos līdzekļus no vecākiem, gan to, ka valsts atgūst tos līdzekļus, kurus bērna uzturēšanai nodrošinājis Uzturlīdzekļu garantiju fonds.

Tomēr apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo bērnu tiesības uz privāto dzīvi. Parādnieka bērna identificēšanas rezultātā trešajām personām pieejamā informācija var norādīt uz to, ka bērna vecākam bijis strīds par konkrētā vai cita bērna uzturēšanu, vecāks labprātīgi nepilda tiesas spriedumu un uzturlīdzekļus viņa vietā maksā valsts. Šādas informācijas nonākšana trešo personu rīcībā var radīt nelabvēlīgas sekas bērnam, piemēram, pakļaut bērnu emocionālas vardarbības riskam, izraisīt viņam diskomforta izjūtu, veicināt sociālu atstumtību.

Pēc analoģijas vajadzētu arī aizliegt publiskot noziedznieku vārdus, kuriem ir mazgadīgi bērni.

Avoti:
LSM: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/satversmes-tiesa-alimentu-nemaksataju-publiskosana-ierobezo-bernu-pamattiesibas.a188114/

2016-06-18  »  edgars

 1. Anonymous
  21 June 2016 @ 14:03

  Neraugoties uz Satversmes tiesas spriedumu attiecībā par uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanas ietekmi uz bērnu pamattiesībām, Uzturlīdzekļu garantiju fonda negrasās atteikties no šādu datu publicēšanas, bet gan meklēs mehānismus bērnu tiesību labākai aizsardzībai.

  http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/no-alimentu-nemaksataju-publiskosanas-tomer-negrasas-atteikties.a188694/

 2. Anna
  30 November 2016 @ 01:15

  Smieklīga atruna! Visa skola un bērna ārsti tāpat zina, ka bērna vecāks ir tiesājies par uzturlīdzekļiem – jo taču pierādījumi jāvāc, ka bērnam skolā vajadzīgs šis un tas, ka veselībai nepieciešams vēl kaut kas un ka bērns iet pulciņos tādos un šādos. Bērnam jau pirms tiesas ir kauns par savu bezatbildīgo vecāku, dēļ kura tiek uzsākti šādi tiesas procesi! Vai tiešām bērna interesēs ir saņemt mazāk uzturlīdzekļu (vai dzīvot uz valsts kakla)? Uzturlīdzekļu nemaksātājiem un viņu ģimenītēm vajadzētu tikpat neērtu ikdienu kā šiem bērniem, kuru intereses otrs vecāks ir spiests aizstāvēt tiesā!

  Vai tas nav bērnu tiesību pārkāpums, ja vienam vecākam (aizstāvot bērna intereses) ir jātiesājas par uzturlīdzekļiem un jādzenas pakaļ tam otram – bezatbildīgajam, kurš (pārsvarā gadījumos) bezkaunīgi izvairās no sava bērna uzturēšanas?

Re: Satversmes tiesa: Alimentu nemaksātāju publiskošana ierobežo bērnu pamattiesībasTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>