Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Satversmes tiesa: DNS parauga izņemšana no aizdomās turētas personas atbilst Satversmei

Kategorija: Personas dati + Spriedumi

dns_sample

Pieteikuma iesniedzējs Lato Lapsa norāda, ka 2014. gadā viņš ir ticis atzīts par aizdomās turēto kriminālprocesā. Kriminālprocesu virzošā amatpersona sagatavoja aktu par bioloģiskā materiāla izņemšanu no pieteikuma iesniedzēja iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē. Savukārt kriminālprocess vēlāk izbeigts, pamatojoties uz to, ka pieteikuma iesniedzēja izdarītajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas ierobežo viņa tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Šīs tiesības citastarp nepieļaujot valsts iejaukšanos personas privātajā dzīvē, iegūstot un glabājot personas datus bez likumīga pamata.

Vērtējot apstrīdēto normu atbilstību samērīguma kritērijiem, Satversmes tiesa atzina, ka normas ir piemērotas leģitīma mērķa sasniegšanai. Tāpat tiesa norādīja, ka nepastāv saudzējošāki līdzekļi, ar kuriem leģitīmo mērķi varētu sasniegt tādā pašā kvalitātē. DNS profila noteikšana ir unikāla izmeklēšanas metode, kas atsevišķos gadījumos var būt vienīgais izmeklēšanas līdzeklis.

Satversmes tiesas brāķis. Tiesa nav izvērtējusi vai DNS profilu uzglabāšana ir samērīga arī tajos gadījumos, kuros noziegums, par kuru persona tiek turēta aizdomās, nav saistīts ar DNS materiālu atstāšanu nozieguma vietā.

Tiesa saskatījusi problēmas ar DNS datu dzēšanu, ja DNS profila glabāšanas mērķis zūd:

Tomēr, vērtējot likuma 18. panta pirmo daļu, Satversmes tiesa secināja, ka personai, kura bijusi aizdomās turētā statusā, nav nodrošinātas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz tās sensitīvo datu dzēšanu, ja datu uzglabāšanai vairs nav leģitīma mērķa. Ja DNS profila glabāšanas mērķis zūd (piemēram, persona tiek attaisnota vai kriminālprocess izbeigts uz reabilitējoša pamata), bet no personas nav saņemts iesniegums par datu dzēšanu, šīs personas dati joprojām tiek glabāti. Tādējādi Satversmes tiesa atzina DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 18. panta pirmo daļu, ciktāl tā attiecas uz aizdomās turētām personām, par neatbilstošu Satversmes 96. pantam un spēkā neesošu no 2017. gada 1. janvāra.

Avoti:
Satversmes tiesa: http://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/normas-par-biologiska-materiala-iznemsanu-ieklausanai-dns-nacionalaja-datu-baze-daleji-atbilst-satversmei/
Lato Lapsa: http://www.pietiek.com/raksti/satversmes_tiesa_pienem_lato_lapsas_konstitucionalo_sudzibu_saistiba_ar_dp_kari_pec_vina_dns_paraugiem

Tagged:

2016-06-18  »  edgars

 1. Anonymous
  7 December 2016 @ 21:06

  Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotie grozījumi paredz, ka DNS profilus un ziņas par aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, ja kriminālprocess izbeigts kopumā vai uz reabilitējošu apstākļu pamata vai tiek atcelts lēmums, ar kuru attiecīgā persona atzīta par aizdomās turēto vai apsūdzēto, kā arī tad, ja stājies spēkā personu attaisnojošs spriedums, no datu bāzes dzēsīs nekavējoties pēc attiecīgā nolēmuma spēkā stāšanās.

  http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/238240/attaisnotu-personu-dns-profilus-no-datu-bazes-dzesis-tulit-pec-tiesas-sprieduma

 2. Anonymous
  10 February 2017 @ 18:24

  Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz pēc attaisnojoša tiesas sprieduma nekavējoties no DNS datubāzes izdzēst attaisnotu personu DNS profilus.

  http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/244228/tiesa-attaisnotu-cilveku-dns-no-datu-bazes-dzesis-tudal-pec-sprieduma

Re: Satversmes tiesa: DNS parauga izņemšana no aizdomās turētas personas atbilst SatversmeiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>