Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: October 2016

Thursday, October 27, 2016, National Library of Latvia, Mūkusalas iela 3, Rīga, Latvia. 08:55 – 09:10 OPENING OF THE EVENT, Janis Garisons 14:00 – 14:30 RESPONSIBLE DISCLOSURE PROCESS – LATVIAN APPROACH, Baiba Kaškina 14:30 – 15:00 EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT RESPONSIBLE DISCLOSURE POLICY BUT WERE AFRAID TO ASK, Edgars Znots 15:50 – […]

2 komentāri  » Read the rest

Ja esi gatavs strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus un, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, dot ieguldījumu Latvijas kiberdrošības stiprināšanā, aicinām pieteikties konkursā uz Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es (IT drošības auditora) ierēdņa amatu (divas vakances). Galvenie pienākumi būs: • sniegt atzinumus par elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu sniedzēju audita un pārbaužu rezultātiem […]

2 komentāri  » Read the rest

Fourth Annual Cyber Security Conference. Integrating cyber domain into professional military education, 26-27 October, 2016 in Monika Centrum Hotels, Riga, Latvia We are inviting to the Conference academics and professionals engaged in developing, delivering and assessing cyber security curricula, scholars and professionals conducting academic research on cyber defence and cyber security and distinguished academics and […]

 » Read the rest

This map reveals which countries and cities unwittingly played host to the most bot-infected devices, such as PCs, Macs, smartphones, tablets and connected home devices, across Europe, the Middle East and Africa (EMEA) in 2015. The rankings, tables and percentages are determined by total bot volumes for each country and city. The measure of ‘Bot […]

1 komentārs  » Read the rest

No nākamā gada vairākās Latvijas skolās plānots ieviest fakultatīvas informācijas tehnoloģiju (IT) nodarbības, kurās jauniešus apmācīs kiberdrošības jautājumo. Ideja par kiberjaunsardzi pirmo reizi izskanēja pirms trim gadiem, kad šo jautājumu aktualizēja toreizējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks (V). Tagad tā ieguvusi reālas aprises, un nākamgad janvārī plānots sākt darbu ar skolēniem. Programmā varēs iesaistīties, sākot no […]

2 komentāri  » Read the rest

5. Saistībā ar ierosinātajām lietām ir izlemjami šādi Pieteikumu iesniedzēju lūgumi: 2) noteikt informācijai par Pieteikumu iesniedzējiem: fizisko personu datiem (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese) un juridiskām personām (nosaukums un reģistrācijas numurs) ierobežotas pieejamības statusu. 6.1.1. Izvērtējusi ierosināto lietu materiālus, Satversmes tiesa secina, ka tajos iekļautā informācija par fizisko personu atalgojumu ietilpst šo personu […]

1 komentārs  » Read the rest

Pašreizējā Informācijas tehnoloģiju drošības likuma redakcija piešķir CERT.LV tiesības uz laiku atslēgt IP adresi Latvijā, ja tā apdraud IKT sistēmu vai interneta lietotāju drošību. Ņemot vērā to, ka domēna vārdi ir līdzvērtīgs IKT resurss IP adresei, tad būtu likumsakarīgi, ja līdzvērtīgas tiesības CERT.LV un MIDD būtu arī attiecībā uz domēna vārdiem, kas reģistrēti augstākā līmeņa […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

KNAB konstatēja, ka inspektors, realizējot valsts amatpersonas amata pilnvaras, bez tiesiska pamata personīgās ieinteresēs ieguva informāciju un nodeva to tālāk trešajām personām par vairāku automašīnu īpašniekiem, kā arī par ceļu policijas personālsastāvu – kuras personas strādās konkrētajā dienā un kādās maiņās. KNAB secināja, ka inspektors administratīvo pārkāpumu pieļāvis aiz neuzmanības, neparedzot seku iestāšanās iespēju, kaut […]

 » Read the rest