Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

DVI nav instrumentu, lai ierobežotu locatefamily.com veikto Latvijas iedzīvotāju personas datu apstrādi

Kategorija: DVI

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – inspekcija) rīcībā esošā informācija liecina, ka interneta vietnē www.locatefamily.com tiek veikta Latvijas iedzīvotāju personas datu (vārda, uzvārda, adreses, telefona numura) apstrāde. Inspekcija, izmantojot instrumentu domēna informācijas noteikšanai Whois, konstatēja, ka portāla locatefamily.com domēna vārda lietotājs nav reģistrēts Latvijā, bet ir reģistrēts Kanādā.

Ņemot vērā FPDAL 3.panta pirmajā daļā noteikto, secināms, ka inspekcijas kompetencē neietilpst pārbaudes veikšana par interneta vietnes www.locatefamily.com darbību. Ievērojot minēto, inspekcijas rīcībā nav tiesisko instrumentu, lai ietekmētu minētās interneta vietnes rīcību, kā arī saņemtu informāciju par datu ieguves avotiem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka pati interneta vietne norāda, ka www.locatefamily.com neatklās precīzu datu avotu, jo interneta vietne uzskata, ka viņu metodes ir patentētas un ir komercnoslēpums, tajā pašā laikā minot, ka informācija iegūta no internetā vispārpieejamiem resursiem, kuros personas pašas norādījušas savus datus vai personas dati publiskoti ar personas atļauju (skat. atbildi uz 4.jautājumu http://www.locatefamily.com/faq.html).

Vienlaikus inspekcija informē, ka gadījumā, ja iepriekš minētajā interneta vietnē ir publicēti Jūsu personas dati un Jūs nevēlaties, lai šāda datu apstrāde tiktu veikta, Jums ir iespēja (saskaņā ar locatefamily.com sniegto informāciju – http://www.locatefamily.com/removal.html) lūgt personas datu publicēšanas apturēšanu, papildināšanu vai atjaunošanu.

Atceramies, kā DVI centās kontrolēt portālā pietiek.com veikto personas datu apstrādi, vēršoties pie Latvijā reģistrēta SIA Pietiek.lv. Lato Lapsa gan uzsvēra, ka juridiski SIA Pietiek.lv nav saistības ar portāla pietiek.com darbību.

Avoti:
DVI: http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-datu-subjektu-personas-datu-apstradi-interneta-vietne-www-locatefamily-com/
Kas Jauns: http://jauns.lv/raksts/zinas/256222-kanadas-vietne-publiceti-tukstosiem-latvijas-cilveku-adresu-un-telefona-numuru

2017-10-23  »  edgars

Re: DVI nav instrumentu, lai ierobežotu locatefamily.com veikto Latvijas iedzīvotāju personas datu apstrādiTags you can use (optional):
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>