Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: eVeselība

Paredzēts, ka no 1.decembra Latvijā izzudīs papīra darbnespējas lapas un visiem ārstiem būs pienākums e-veselības sistēmā ievadīt elektroniskās darbnespējas lapas. Pēc tam, no nākamā gada 1.jūlija pievienosies klāt pacienta sensitīvie dati par viņa slimībām, alerģijām, implantiem. E-veselības sistēmā būs jāievada pilnīgi visas elektroniskās receptes, pat ja pacients to nevēlēsies, citādi nevarēs izsniegt zāles. “Pasaka, ka […]

3 komentāri  » Read the rest

Pieļauju, ka daudziem tas būs pārsteigums tāpat kā man, kad to uzzināju. Izrādās, šogad izveidota datu bāze, kurā vienu pēc otra pievieno dažādu poliklīniku (arī Rīgas 1.slimnīca) un medicīnas iestāžu diagnostikas un laboratorisko izmeklējumu rezultātus. Ko paredz šī sistēma? Ielogojoties caur i-banku, jebkurš pacients var tikt pie saviem vēsturiskajiem izmeklējumiem kopš laikiem, kad tie tiek […]

7 komentāri  » Read the rest

Valdība otrdien atbalstīja Veselības ministrijas (VM) sagatavotos grozījumus Ārstniecības likumā, kas paredz, ka e-veselības sistēmā veiktajiem ierakstiem un sagatavotajiem medicīniskajiem dokumentiem ir juridiskais spēks arī bez droša elektroniska paraksta. Vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā jeb e-veselības sistēmā dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu nav iespējams īstenot, jo papildus veicamās darbības ārstam sarežģīs pacientu apkalpošanu […]

 » Read the rest

Viens no ārstniecības personu personas koda apstrādes tiesiskajiem pamatiem ir Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”. Minētie noteikumi paredz, ka receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu, kura izraksta recepti. Ārstniecības personu personas kodi tiek apstrādāti arī […]

 » Read the rest

2012.gada 14.decembrī notiks kārtējā Latvijas un Igaunijas nākotnes sadarbības ziņojuma ieviešanas konference, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas sadarbību informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes jomās. Tās laikā abu valstu IKT politikas veidotāji un eksperti diskutēs par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aktuālākajiem jautājumiem, tai skaitā, par iespējamiem kopīgiem risinājumiem digitālā vienotā tirgus turpmākai attīstībai. LATVIAN-ESTONIAN FUTURE CO-OPERATION […]

1 komentārs  » Read the rest

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) pēc iepazīšanās ar sabiedriskajai apspriešanai nodoto veselības informācijas sistēmas noteikumu projektu aicina Veselības ministriju (VM) apturēt projekta virzību, jo tam ir vairāki būtiski trūkumi,  informēja arodbiedrības pārstāve Inga Rudzīte. LVSADA uzskata, ka visu pacienta medicīnisko datu pieejamība e-veselības informācijas sistēmā rada nopietnu apdraudējumu šo datu aizsardzībai, jo […]

3 komentāri  » Read the rest

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca) informācijas sistēmas nodrošina slimnīcas ikdienas darbu. Ikdienas darbā tiek izmantotas sekojošas informācijas sistēmas: Ārsta birojs, Melisa, Horizont, EDUS, Impax, AcomNet, Angio. VSIA  “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs (turpmāk tekstā – Centrs) informācijas sistēmas nodrošina Centra ikdienas darbu un tā nodrošināšanai […]

Tagged:

2 komentāri  » Read the rest

Audita mērķis: Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk – VUIS)  audita mērķis ir informācijas sistēmas pārbaude pēc to atbilstības likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, IT pārvaldības sistēmas izvērtējums, izstrādes un ieviešanas projektu novērtējums, informācijas sistēmas drošības risku identificēšana un analīze. Atbilstības pārbaude Latvijas Republikas un VI informācijas drošības pārvaldības jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem. Iekļaujot atbilstības […]

 » Read the rest

  Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz Ārstniecības likuma 78.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu un atvieglotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veselības nozares datus uzkrāj veselības informācijas sistēmā un ka Ministru kabinets nosaka veselības informācijas sistēmas pārzini, veselības informācijas sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu […]

 » Read the rest

Ieviest e-veselības pakalpojumus, t.sk. e-pacientu kartes (izvērtējot iespēju šim nolūkam izmantot plānotās identifikācijas kartes), padarot efektīvu veselības aprūpes plānošanu, koordinēšanu un datu aizsardzību, kā arī pacientam – pakalpojuma saņemšanu. Nodrošināt Digitālās programmas Eiropai ieviešanu Latvijā, koordinējot valsts iestāžu rīcību, lai izveidotu un pilnveidotu vairāk kā 200 e-pakalpojumus sabiedrībai un paaugstinātu e-pārvaldes un  digitālā satura pieejamību. […]

2 komentāri  » Read the rest