Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: Iepirkumi

Kā rāda Iepirkumu uzraudzības biroja datu bāze, šā gada pavasarī Centrālā statistikas pārvalde bija izsludinājusi SSL sertifikātu iepirkumu savām tīmekļa lapām, un šajā iepirkumā uzvarējusi SIA DPA, kuras piedāvātā līgumsumma ar nodokļiem bijusi 4705 lati. Par šo summu statistikas pārvalde tikusi pie Verisign sertifikātiem, kaut gan līdzīgas kvalitātes citu izstrādātāju (piemēram, Comodo) sertifikāti iegādājami pat […]

6 komentāri  » Read the rest

AM un tās pakļautības un pārraudzības iestāžu tīkla infrastruktūras un sistēmu regulāras ievainojamības pārbaudes un pārbaudes pēc pieprasījuma, izdarot kontrolētus ielaušanās mēģinājumus caur publiskajām IP adresēm un izmantojot autorizētu (vienkārša lietotāja vai noklusētās paroles) piekļuvi iekšējam tīklam, saskaņā ar prasībām, kas ir norādītas tehniskajā specifikācijā. Paredzamā līgumcena, bez PVN (tikai cipariem): 24793 LVL 3. Izpildītājam, […]

2 komentāri  » Read the rest

Iesniedzējs norādīja, ka Instrukcijas 3.5.2.punktā noteiktās prasības paredz piedāvāt speciālistu ar CISSP vai analogu sertifikātu. Tas nozīmē, ka atsevišķas speciālista kompetences var būt atšķirīgas. Iesniedzējs norādīja, ka savā piedāvājumā līguma izpildei piedāvāja speciālistu ar CISM sertifikātu, uzskatot, ka piedāvātais speciālists ar savu izglītību un pieredzi pilnībā atbilst 3.5.2.punktā noteiktajām kompetencēm. Tomēr, izskatot Iesniedzēja pieteikumu, Pasūtītājs […]

3 komentāri  » Read the rest

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca) informācijas sistēmas nodrošina slimnīcas ikdienas darbu. Ikdienas darbā tiek izmantotas sekojošas informācijas sistēmas: Ārsta birojs, Melisa, Horizont, EDUS, Impax, AcomNet, Angio. VSIA  “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs (turpmāk tekstā – Centrs) informācijas sistēmas nodrošina Centra ikdienas darbu un tā nodrošināšanai […]

Tagged:

2 komentāri  » Read the rest

Audita mērķis: Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk – VUIS)  audita mērķis ir informācijas sistēmas pārbaude pēc to atbilstības likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, IT pārvaldības sistēmas izvērtējums, izstrādes un ieviešanas projektu novērtējums, informācijas sistēmas drošības risku identificēšana un analīze. Atbilstības pārbaude Latvijas Republikas un VI informācijas drošības pārvaldības jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem. Iekļaujot atbilstības […]

 » Read the rest

Izpildītāja veicamais darba uzdevums ir drošības audita veikšana Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas publiskai videi (www.nmkk.lv) un darba videi (is.nmkk.lv), veicot šādus novērtējumus: 1. Pakalpojumu izpildes plānošana un ierobežojumi: 2. Tehnisko risku identifikācija: 3. Procedūru un dokumentācijas izvērtējums: 4. Sistēmas ātrdarbības un veiktspējas testēšana: 5. Fizisko personu datu apstrādes audits: 6. Audita ziņojums sastādišana, […]

 » Read the rest

Audita ietvaros jāveic šādi darbi: 1. IT pārvaldības un dokumentācijas audits un rekomendāciju izstrāde procesu uzlabošanai: 1.1. Atbilstības pārbaude Latvijas Republikas un CSP informācijas drošības pārvaldības jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem; 1.2. IT drošības pārvaldības izvērtējums saskaņā ar LVS ISO/IEC 27002 „Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”, iekļaujot šādu jomu izvērtēšanu: […]

Tagged:

 » Read the rest

1. Vispārējās prasības Risinājums automatizēs ievainojamības vadības procesu definētām IP adresēm organizācijā, t.i., grafiski un teksta veidā kartēs resursus, skenēs tīkla ierīces un ziņos par atrasto ievainojamību, kontrolēs ievainojamības koriģēšanas procesu. 2. Tvērums Risinājums skenēs 100 ārējās/ iekšējās  IP adreses; 3. Arhitektūra Risinājumi: darbosies kā SaaS (programmatūra kā pakalpojums) modelis; skenēs ārējās IP adreses (pa […]

1 komentārs  » Read the rest

 2.2.1. Pretendentam ir Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja izdots industriālās drošības sertifikāts vai līdzvērtīgas drošības iestādes ārvalstī, kur Pretendents reģistrēts, izdots sertifikāts, kas apliecina, ka Pretendents ir tiesīgs veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem. 2.2.3.3.  Informācijas drošības eksperts: 2.2.3.3.1. Augstākā izglītība; 2.2.3.3.2. Pieredze vismaz 3 (trīs) informācijas sistēmu drošības dokumentācijas izstrādē; 2.2.3.3.3. Pieredze informācijas sistēmu […]

3 komentāri  » Read the rest

1. Iepirkuma priekšmets 1.1. Iepirkuma priekšmets – Budžeta  elektronisko norēķinu sistēmas „eKase” (turpmāk – eKases) programmatūras drošības un veiktspējas testēšana pēc tiešsaistes datu apmaiņas moduļa ieviešanas. 1.3. Paredzamā līgumcena – LVL 8265,00 (bez PVN). 7.2. Prasības pretendenta pieredzei 7.2.1. Pretendentam jābūt vismaz šādai pieredzei pēdējos trijos gados: 7.2.1.1. Vismaz viena veiktspējas un vismaz viena drošības […]

 » Read the rest