Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: MIDD

Pašreizējā Informācijas tehnoloģiju drošības likuma redakcija piešķir CERT.LV tiesības uz laiku atslēgt IP adresi Latvijā, ja tā apdraud IKT sistēmu vai interneta lietotāju drošību. Ņemot vērā to, ka domēna vārdi ir līdzvērtīgs IKT resurss IP adresei, tad būtu likumsakarīgi, ja līdzvērtīgas tiesības CERT.LV un MIDD būtu arī attiecībā uz domēna vārdiem, kas reģistrēti augstākā līmeņa […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Jaunais likums paredz, – ja cilvēks iegādāsies aviobiļeti lidojumam, tad gaisa pārvadātājs informāciju par pasažieri – vārdu, uzvārdu, personas kodu un lidojuma galamērķi – nodos DP, kura to varēs analizēt un gūt priekšstatu par viņa plāniem. Jaunā kārtība obligāti attieksies uz reisiem, kas tiek veikti ārpus ES. Ja likumsargiem būs pamats uzskatīt, ka attiecīgie pasažieru […]

5 komentāri  » Read the rest

22.janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprinātas Aizsardzības ministrijas vadībā sagatavotās pamatnostādnes „Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam”, kas raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, esošās problēmas un nosaka kiberdrošības politikas veidošanas pamatprincipus, mērķi un tālākās rīcības prioritāros virzienus. Pamatnostādnēs ir izdalīti pieci prioritāri rīcības virzieni: 1. Kiberdrošības pārvaldība un resursi. 2. Tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana. 3. Sabiedrības izpratne, izglītība […]

5 komentāri  » Read the rest

Darba grupa, sagatavojot šo informatīvo ziņojumu, ir iepazinusies arī ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumiem lietās Nr.SKA-135/2012 (Lato Lapsa pret Valsts kanceleju) un Nr.SKA-176/2012 (Lato Lapsa pret Ārlietu ministriju), kā arī Tieslietu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai (Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes protokola Nr.29 40.§). Darba […]

 » Read the rest

Padomes darbā 2011.gadā piedalījās Satiksmes ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas, Drošības policijas, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Satversmes aizsardzības biroja, Latvijas Bankas, Valsts policijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvji. 2011.gadā notika piecas padomes sēdes – 10.martā, […]

1 komentārs  » Read the rest

10. Kritiskās infrastruktūras īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā drošības pasākumu dokumentus un iekļauj tajos šādu informāciju: 10.1. vispārīgas ziņas par kritisko infrastruktūru – nosaukums, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kritiskās infrastruktūras atrašanās vieta (adrese), dokumenta mērķis; 10.2. struktūrvienība, kas nodrošina drošības pasākumu īstenošanu; 10.3. kritiskās infrastruktūras uzdevumi; 10.4. kritiskās infrastruktūras sistēmas detalizēts tehniskais apraksts un shēma; […]

 » Read the rest

SM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” ceturtdien, 9. decembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Par to vēl lems valdība. Jaunā kārtība paredzēs pasākumus, lai uzlabotu IT kritiskās infrastruktūras drošību, nosakot prasības to īpašniekiem vai tiesiskajiem vadītājiem attiecībā uz drošības pasākumu plānošanu un īstenošanu, tajā skaitā risku […]

 » Read the rest