Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: SM

Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar visām iesaistītajām ministrijām un Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi līdz 2016. gada 1. februārim jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par pamatnostādņu rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildes gaitu, bet līdz 2019. gada 1. jūnijam – informatīvais ziņojums par pamatnostādņu rīcības plāna īstenošanas gala novērtējumu, iekļaujot priekšlikumus kiberdrošības politikas jomā turpmākajiem gadiem. Daži […]

Tagged:

 » Read the rest

Nacionālās informācijas tehnoloģijas padome (turpmāk-padome) tika izveidota 2011.gadā, īsi pēc pieņemtā Informācijas tehnoloģiju drošības likuma, lai koordinētu ar informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) drošību saistīto uzdevumu un pasākumu plānošanu un veikšanu. Padomes darbību nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde sakaru nozarē – Satiksmes ministrija. Padome apvieno vairāku ministriju un valsts institūciju pārstāvjus un divu gadu gaitā […]

 » Read the rest

2012.gadā notika četras padomes sēdes – 8.februārī, 7.jūnijā, 17.septembrī, 6.decembrī, bet pastāvīga saziņa un viedokļu apmaiņa notika arī padomes elektroniskās saziņas listē. Starp padomes darbā apspriestajiem jāatzīmē šādi jautājumi (to saturs atspoguļots tādā apmērā, kas nodrošina aizsargājamas informācijas neizpaušanu): b) par CERT.LV darbībai nepieciešamā finansējuma palielināšanu. Novērtējot CERT.LV būtisko ieguldījumu informācijas tehnoloģiju drošības stiprināšanā Latvijā, […]

1 komentārs  » Read the rest

2013.01.25. 13:05 Vēlēsim – internetā… Cik reāli to ieviest Latvijā? Vērtējam iespēju vēlēšanās, referendumos un parakstu vākšanās ieviest interneta sistēmu. Studijā: Satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) pētnieks Māris Alberts un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta. Sarunu raidījumā “Krustpunktā” vada Kārlis Streips. Interneta vēlēšanas […]

3 komentāri  » Read the rest

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu Datu valsts inspekcijai kā USPS uzraudzības iestādei veikt pārbaudi un sniegt skaidrojumu par virtuālā e-paraksta atbilstību EDL. Beidzot kādam ienāca prātā doma pasūdzēties par virtuālā e-paraksta neatbilstību Elektronisko dokumentu likumam, par ko defense.lv jau rakstīja pašos pirmsākumos. Datu valsts inspekcija: • “Veiktās pārbaudes rezultātā eksperts (auditors) secināja, ka „virtuālā sertifikāta” […]

3 komentāri  » Read the rest

Patlaban galvenais uzsvars Latvijā tiek likts uz vēlēšanām interneta vidē, tomēr interneta vēlēšanas ir tikai viens no iespējamiem elektroniskās balsošanas scenārijiem, norāda Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa. Viņa uzsver, ka elektroniskās vēlēšanas ietver daudz plašāku izmantojamo elektronisko tehnoloģiju klāstu. LIKTA skatījumā ir vismaz četri balsošanas procesa elektronizācijas scenāriji – elektronizēta […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) sniegtajiem statistikas datiem uz 2012.gada 19.oktobri ir noformēti 85282 pieteikumi par eID izsniegšanu, savukārt tikai 30806 gadījumos eID pieteikumos ir atzīmēta autentifikācijas un kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikātu (turpmāk – sertifikāti) aktivizēšana, savukārt uzturēšanas atļaujām tikai 6,7% lietotāju ir aktivizējuši sertifikātus. Ņemot vērā to, ka eID […]

 » Read the rest

Šodien, 7.decembrī, pirmo reizi Latvijā notiek Ministru kabineta līmeņa informācijas tehnoloģiju (IT) vingrinājums, kurā tiek veikta liela mēroga IT drošības incidentu simulācija. Vingrinājuma mērķis ir izspēlēt un pārbaudīt rīcības un lēmumu pieņemšanas sistēmu IT drošības krīžu gadījumu gatavībai. Vingrinājums ļaušot ne tikai plašāk iepazīt un izprast apdraudējumus nacionālajai drošībai 21.gadsimtā, bet arī palielināšot Latvijas gatavību […]

 » Read the rest

Pamatnostādnes „Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam” ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka informācijas tehnoloģiju drošības politikas stratēģiskos pamatprincipus, mērķi, raksturo esošo situāciju, kā arī nosaka turpmākās rīcības virzienus šajā jomā. Tomēr ņemot vērā, ka tuvākajā nākotnē elektronisko uzbrukumu skaits pieaugs un metodes, ar kādām tie veikti, paplašināsies, kā arī dažādās identificētās problēmas Latvijā, tiek […]

3 komentāri  » Read the rest

Publiskajā telpā regulāri tikusi pausta informācija par nepietiekamām iespējām personām, kas cietušas no nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību vai darbībām, kas vērstas pret automatizētām datu apstrādes sistēmām, aizstāvēt savu tiesību aizskārumu. Uz šo problemātiku norādīja arī ziņu aģentūra „Leta”, 2011.gada 3.maijā rakstiski vēršoties pie Ministru prezidenta. Ziņu aģentūra „Leta” norādīja uz šādiem apstākļiem saistībā ar […]

 » Read the rest