Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

File: Vakances

We are looking for a high performing professional with genuine interest in the security, risk and compliance area in SEB Latvia IT team to drive change and deliver results, in alignment with SEB Baltic goals and vision, and at the same time find a balance with local specificities and needs. As an Information security officer […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Job Title: IT tehniskais konsultants/-e Local Specialism: ADV – Advisory Business Recovery Services Line of Service: Advisory Position Type: Full Time Contract Type: Permanent Job Description: Ja spēj šo atrisināt, piesakies vakancei līdz 24. jūlijam! 65,116,114,105,115,105,110,105,32,117,122,100,101,118,117,109, 117,44,32,108,97,105,32,105,101,103,363,116,117,32,101,45,112, 97,115,116,97,32,97,100,114,101,115,105,32,117,122,32,107,117, 114,117,32,110,111,115,363,116,299,116,32,114,105,115,105,110, 257,106,117,109,97,32,97,112,114,97,107,115,116,117,32,117,110, 32,67,86,58,32,54,51,32,54,56,32,54,49,32,54,99,32,54,99,32,54,53, 32,54,101,32,54,55,32,54,53,32,50,101,32,54,50,32,54,57,32,55,52, 32,54,57,32,50,101,32,54,99,32,55,54 Atrisini uzdevumu, lai iegūtu e-pasta adresi uz kuru nosūtīt risinājuma aprakstu un […]

33 komentāri  » Read the rest

Piedāvātais amats – Informātikas departamenta informācijas sistēmas drošības speciālists/-e Galvenie pienākumi: • uzturēt organizācijas perimetra un komunikāciju drošības sistēmas • auditācijas pierakstu korelācija un analīze • regulāri veikt organizācijas datortīkla komponenšu un programmatūru ievainojamību testus, sagatavot ziņojumus un piedalīties to novēršanas pasākumos • analizēt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu infrastruktūras darbību ar drošību saistītajos jautājumos […]

2 komentāri  » Read the rest

Galvenie darba pienākumi: • Izstrādāt un uzturēt uzņēmuma IT drošības politiku, kontrolēt tās izpildi; • Ierosināt, vadīt un uzraudzīt ar IS drošību saistītos pasākumus; • Identificēt drošības incidentus, analizēt tos, ierosināt nepieciešamos uzlabojumus IS drošības aizsardzības sistēmā; • Kontrolēt trešo pušu veiktās darbības uzņēmuma informācijas sistēmās; • Projektēt un analizēt datu pārraides tīklus, veikt iekārtu […]

2 komentāri  » Read the rest

Tavi pienākumi būs: • Juridisku dokumentu sagatavošana un izvērtēšana, • Līgumu sagatavošana, saskaņošana un izvērtēšana, • Juridiskā atbalsta sniegšana CERT.LV, • CERT.LV pārstāvēšana IT jomas normatīvo aktu izstrādes darba grupās, • Uzstāšanās ar prezentācijām CERT.LV organizētajos semināros, informatīvo materiālu sagatavošana un prezentēšana, • Citas ar IT drošību saistītas aktivitātes. No Tevis sagaidām: • Ar IT […]

 » Read the rest

Datu valsts inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – Drošības daļas vadītājs/-a Pienākumi: – organizēt un veikt inspekcijas iekšējās un ārējās drošības kontroles darbu – sagatavot atzinumus un ziņojumus par personas datu apstrādes sistēmu drošības atbilstību normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem – veikt iesniegto personas datu apstrādes novērtējumu rezultātu apkopošanu un analizēšanu – […]

1 komentārs  » Read the rest

IT DROŠĪBAS SPECIĀLISTS (-E) Pienākumi: • pārraudzīt IT drošības notikumus un apdraudējumus, veikt to izpēti; • kontrolēt izmaiņas informācijas sistēmās un IT infrastruktūrā; • veikt IT drošības pārbaudes un risku analīzi; • piedalīties IT drošības uzlabošanas pasākumos un drošības risinājumu ieviešanā; • iztrādāt un uzturēt IT drošības dokumentāciju, pārskatus un atskaites; • apmācīt un konsultēt […]

 » Read the rest

CERT.LV meklē IT drošības inženieri ar labām programmēšanas prasmēm darbam IT drošības incidentu analīzes grupā. Tavi pienākumi būs: • Attīstīt CERT.LV tehnisko infrastruktūru un pakalpojumus; • Sniegt atbalstu CERT.LV komandai IT drošības incidentu risināšanā; • Iesaistīties incidentu risināšanas kvalitātes uzlabošanā, veikt liela apjoma datu analīzi, vizualizāciju; • Darbs ar versiju kontroles sistēmu, programmatūras izlaišanas pārvaldību, […]

4 komentāri  » Read the rest

Aicinām darbā informācijas drošības pārvaldnieku/-ci, kas gatavs/-a uzņemties atbildību par informācijas pārvaldību Regulatorā, ir pieredze risku analīzes veikšanā un informācijas drošības uzraudzibā, patīk izvirzīt mērķus un sasniegt rezultātus, un ir vēlme ar savu darbu publiskajā pārvaldē strādāt sabiedribas labā. GALVENIE DARBA PIENĀKUMI: – veikt informācijas drošibas pārvaldibu Regulatorā saskaņā ar ISO 27001 standarta prasibām; – […]

2 komentāri  » Read the rest

Galvenie darba pienākumi: • veikt regulāras informācijas sistēmu (IS) drošības kontroles procedūras; • nodrošināt atbilstību saistošo iekšējo un ārējo normatīvu prasībām; • izstrādāt un veikt IT drošības apmācības AST darbiniekiem, kā arī sniegt konsultācijas IS drošības jautājumos; • izstrādāt drošības uzlabošanas priekšlikumus, ieviest, konfigurēt un administrēt drošības kontroles sistēmas; • izmeklēt drošības incidentus un sagatavot […]

 » Read the rest