Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Aigars Stirna

Informatīvais ziņojums izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību ieviest risinājumus Latvijā elektroniski parakstīto dokumentu apstrādei un atzīšanai Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), nepieciešamību nodrošināt uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju saraksta publicēšanu Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) prasībām atbilstošā formā, kā arī lai noteiktu atbildīgās iestādes Latvijā. Ņemot vērā to, ka esošā EDL redakcija ir pārāk neviennozīmīgi interpretējama, VARAM […]

Tagged:

 » Read the rest