Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Aloizs Vaznis

3. Likuma par tiesu varu 19. pants nosaka, ka “tiesas spriedumus un lēmumus vienmēr pasludina publiski.” Nav šaubu, ka sevišķā veidā veicamo operatīvo darbību AT tiesneša akcepts ir tiesas lēmums, kurš diemžēl ir anonīma tiesneša lēmums un nekad publiski pasludināts netiek. 5. Likuma par tiesu varu 14. pants (Tiesneša noraidījums) paredz, ka “tiesnesis nevar piedalīties […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest