Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Andris Krastiņš

Darba grupa, sagatavojot šo informatīvo ziņojumu, ir iepazinusies arī ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumiem lietās Nr.SKA-135/2012 (Lato Lapsa pret Valsts kanceleju) un Nr.SKA-176/2012 (Lato Lapsa pret Ārlietu ministriju), kā arī Tieslietu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai (Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdes protokola Nr.29 40.§). Darba […]

 » Read the rest