Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: AS “4finance”

Par lietas nodošanu detektīvam privātās pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanai Informējam, ka AS “4finance” ir noslēgusi līgumu ar detektīvu par privātās pirmstiesas izmeklēšanas uzsākšanu pret tiem parādniekiem, kas ilgstoši un pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem nav izpildījuši savas saistības. Saskaņā ar “Detektīvdarbības likumu” detektīvam privātas pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā veikt šādu parādnieku atklātu […]

1 komentārs  » Read the rest

JUNIOR SECURITY ANALYST On a daily basis the Junior Security Analyst reporting to Information Security Officer performs following tasks including but not limited to: • Operation of Data Loss Prevention system • Analysing security incidents and solve issues • Maintenance and operation of other security systems • Assistance in information security research and investigations • […]

Tagged:

2 komentāri  » Read the rest