Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: AS “Baltikums Bank”

IT DROŠĪBAS SPECIĀLISTS (-E) Pienākumi: • pārraudzīt IT drošības notikumus un apdraudējumus, veikt to izpēti; • kontrolēt izmaiņas informācijas sistēmās un IT infrastruktūrā; • veikt IT drošības pārbaudes un risku analīzi; • piedalīties IT drošības uzlabošanas pasākumos un drošības risinājumu ieviešanā; • iztrādāt un uzturēt IT drošības dokumentāciju, pārskatus un atskaites; • apmācīt un konsultēt […]

 » Read the rest

Tehniskās prasmes: • Zināšanas par IT un datu Informācijas drošību; • IT infrastruktūras zināšanas; • Pieredze darbā ar Microsoft produktiem; Citas prasmes: • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, tiesību zinātņu, ekonomikas vai uzņēmējdarbības vadības specialitātē; • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas; • Spēja strādāt patstāvīgi; Par priekšrocību uzskatīsim: • Pieredze […]

 » Read the rest

IT DROŠĪBAS SPECIĀLISTS (-E) IT DROŠĪBAS NODAĻĀ Galvenie pienākumi: • piedalīties IT drošības metodisko dokumentu izstrādāšanā, ieviešanā un pārvaldīšanā, ņemot vērā FKTK prasības; • regulāri veikt IT drošības risku analīzi un IT drošības pārbaudes; • izstrādāt drošības uzlabošanas priekšlikumus; • ieviest un uzturēt IS aizsardzības, integritātes un pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos rīkus; • veidot un […]

 » Read the rest

IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS (-E) INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS NODAĻĀ Pienākumi: izstrādāt, ieviest un pārvaldīt IS drošības metodiskos dokumentus, ņemot vērā FKTK prasības; veikt regulāru IS drošības risku analīzi un iekšējos IS auditus; izstrādāt ārkārtas gadījumu rīcības plānu un datu noplūdes profilakses risinājumus; ieviest un uzturēt IS aizsardzības, integritātes un pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos rīkus; veidot un uzturēt […]

3 komentāri  » Read the rest