Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: AS “Rietumu Banka”

(IS drošības nodaļa) Pienākumi: – risku analīze esošajās un jaunajās IS (informāciju sistēmās); – atskaišu sagatavošana par riska analīzes rezultātiem; – riska analīzes metadoloģijas aktualizēšana, izmantojot dažādus standartus un metodes konkrētām IS; – sagatavot un uzturēt nodaļas iekšējos normatīvos dokumentus (politika, koncepcijas, instrukcijas, klasifikācijas, metodikas un procedūras). Prasības: – augstākā izglītība Datorzinībās; – labas mutiskas […]

 » Read the rest