Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Baiba Jakobsone

Rajona tiesa: Izvērtējot šīs lietas ietvaros konstatēto, jāsecina, ka N.Buivida vēlme iegūt informāciju, veicot neatļautu video filmēšanu un audio ierakstīšanu policijas iecirknī, kas atzīstama par iestādi Informācijas atklātības likuma izpratnē, kā arī vairāku Valsts policijas amatpersonu dienesta kabinetos, neatbilst Informācijas atklātības likuma noteiktajai informācijas iegūšanas kārtībai, jo saskaņā ar minēto likuma 10.pantu, iestāde informāciju sniedz […]

6 komentāri  » Read the rest