Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: “BTA Insurance Company” SE

[7] No lietas materiāliem un tiesas sēdē sniegtajiem pušu paskaidrojumiem, tiesa konstatē, ka lietā nav strīda, ka 2010.gada 12.janvārī no pieteicējas interneta mājas lapā www.bta.lv/files jebkuram bija pieejama informācija par vairāk kā simts fiziskajām personām, t.sk., gan viņu personas dati, gan sensitīvie personas dati (tautība). Datu pieejamību pierāda Inspekcijas 2010.gada 12.janvārī noformētais akts un izdrukas […]

3 komentāri  » Read the rest

Darba pienākumi # izstrādāt, ieviest un pārvaldīt IS drošības politiku un standartus, ņemot vērā FKTK prasības; # veikt regulāru IS drošības risku analīzi un iekšējos IS auditus; # izstrādāt ārkārtas gadījumu rīcības plānu un datu noplūdes profilakses risinājumus; # ieviest un uzturēt uzņēmuma IS aizsardzības, integritātes un pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos rīkus; # veidot un […]

4 komentāri  » Read the rest