Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Dainis Caune

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nodrošina elektronisko dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu pārsvarā visos procesos. Šobrīd nenodrošina un neplāno arī turpmāk nodrošināt VSAA lēmumu parakstīšanu ar e-parakstu, jo prognozējamais pakalpojuma lietotāju skaits ir salīdzinoši neliels un VSAA būtu jānodrošina e-paraksta sertifikāti visiem nodarbinātajiem, kuru amata pienākumos ir lēmumu par pakalpojumiem pieņemšana, kas no ieguldījumu […]

 » Read the rest

Tās valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs skaidroja, ka, pēc organizācijas biedru domām, ar patlaban pieejamajiem risinājumiem paliek nesegti riski. Viņš norādīja uz vairākiem būtiskiem aspektiem, piemēram, balsij ir jābūt pareizi pieskaitītai, proti, «par» balsi nevar pieskaitīt «pret», neviens nedrīkst uzzināt, kā cilvēks nobalsojis, nedrīkst nobalsot cita vietā. Lai to visu nodrošinātu, jābūt pietiekami lielai pārliecībai, ka […]

 » Read the rest

Grozījumi paredz samazināt gadījumus, kad elektroniskais paraksts nav izmantojams, paredzot tā izmantošanu arī darījumos ar nekustamo īpašumu, galvojuma līgumiem, kā arī ģimenes un īpašuma tiesību jomās. Personai tiks radīta iespēja iesniegt dokumentus zemesgrāmatu nodaļai elektroniski ar zvērināta notāra starpniecību, nemaz neierodoties zemesgrāmatu nodaļā personīgi. Tomēr likuma noteikumi joprojām nebūs piemērojami līgumiem, kuri saskaņā ar likumu […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Interneta vēlēšanu sistēmas tehniskais risinājums paredz, ka interneta vēlēšanu procesā tiks izmantots USPS izveidotais interneta vēlēšanu portāls, kā arī droša elektroniska paraksta risinājums. Interneta vēlēšanu sistēmas risinājumā tiek pieņemts, ka vēlētājs, kurš ir izmantojis interneta vēlēšanu sistēmas risinājuma iespēju, var balsot atkārtoti klātienē vispārējā vēlēšanu dienā. Noteicošais ir vēlētāja balsojums klātienē – vēlēšanu iecirknī. Vienlaikus […]

Tagged:

9 komentāri  » Read the rest

Šobrīd valsts institūcijas veido savas informācijas sistēmas un attīsta savus elektronisko sakaru tīklus nepievēršot pietiekošu uzmanību šo tīklu drošībai un savietojamībai. Valstī nav vienota, tehniski droša, autonoma risinājuma, kas nodrošinātu saziņas iespēju valsts iestādēm arī krīzes situācijās, kad elektronisko sakaru komersantu sakaru tīkli var pārstāt funkcionēt, nodrošinot aizsargātu, drošu un nepārtrauktu datu pārraidi. Lai risinātu […]

Tagged:

2 komentāri  » Read the rest

Grozījumos iestrādātas virkne EK direktīvu. Interesantākās lietas, kas attiecas uz datu drošību: (12) Elektronisko sakaru komersants nodrošina abonentam iespēju kontrolēt maksājumus par publiskā telefona tīkla izmantošanu Regulatora noteiktajā kārtībā, bez maksas informējot abonentu gadījumos, kad tā elektronisko sakaru pakalpojumu patēriņš ir pārmērīgs un netipisks”. Šis uzliks par pienākumu sakaru sniedzējam veikt lietotāju profilēšanu, kas varētu […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Informatīvais ziņojums par eParaksta praktiskās ieviešanas reālo situāciju un problēmām tā ieviešanā 1. E-paraksta attīstība Latvijā 2. Esošā situācija 3. eParaksta ieviešana citās Eiropas Savienības dalībvalstīs 4. eParaksta turpmākā attīstība Uz doto brīdi esam identificējuši sekojošu e-dokumentu aprites problemātiku Valsts sektorā: 1. Nav iespējams iesniegt valsts vai pašvaldību iestādei pilnu elektronisko dokumentu paketi. Ja iedzīvotājs […]

Tagged:

 » Read the rest