Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Dainis Vēbers

Iekšlietu ministrijas priekšlikums: papildināt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju”” šādā redakcijā: izteikt pirmās daļas 31.punktu šādā redakcijā: “31) pieprasīt un saņemt bez maksas no publiskām personām un privātpersonām informāciju, dokumentus un citus materiālus;”; Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu resorisko pārbaužu veikšanu, kā arī citu Valsts policijai likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu […]

1 komentārs  » Read the rest

No Satversmes tiesas 2011.gada 11.maija sprieduma lietā Nr.2010-55-0106 (turpmāk – spriedums), redzams, ka institūciju vidū nepastāv vienots viedoklis par tiesneša akcepta saņemšanu neatliekamības gadījumos. Tā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir paudis viedokli (sprieduma 5.2.punkta 2.rindkopa), ka tiesneša akcepts nemaz nav jāsaņem, ja neatliekamības kārtībā uzsāktais sevišķā veidā veicamais operatīvās darbības pasākums, tiek īstenots mazāk […]

Tagged:

 » Read the rest