Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Dana Voitiņa

Viens no ārstniecības personu personas koda apstrādes tiesiskajiem pamatiem ir Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”. Minētie noteikumi paredz, ka receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu, kura izraksta recepti. Ārstniecības personu personas kodi tiek apstrādāti arī […]

 » Read the rest

Likumprojekts „Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā” paredz: 1) noteikt, ka gadījumos, kad pārzinis ir reģistrēts vai atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, bet tas veic personas datu apstrādi Latvijas Republikā, viņam ir jāieceļ Latvijas Republikā reģistrēta pilnvarotā persona, kura ir atbildīga par FPDAL ievērošanu. Minētais ir nepieciešams, lai atvieglotu DVI personas datu aizsardzības uzraudzību; 2) precizēt […]

1 komentārs  » Read the rest

Izplatot jauno priekšlikumu Regulai, EK piedāvā modernizēt jau pastāvošos principus, izveidojot vienotus datu aizsardzības noteikumus, kas būtu spēkā visā ES teritorijā, jo pašreiz regulējums personas datu aizsardzības jomā nav harmonizēts un katrā ES dalībvalstī tiek regulēts atšķirīgi. II. Latvijas nacionālā pozīcija Latvija pozitīvi vērtē EK ieguldīto darbu, izstrādājot vienotu datu aizsardzības regulējumu ES, tādējādi radot mūsdienīgu, […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest