Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Dzintars Kolosovskis

11. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 11.1. Pretendents var sniegt šīs dokumentācijas prasībām atbilstošus Pakalpojumus; 11.2. Pretendenta piedāvātajam speciālistam ir jābūt sekojošai izglītībai un pieredzei: 11.2.1. Augstākā izglītība datorzinātņu jomā; 11.2.2. Pieredze darbā IS izstrādē un uzturēšanā valsts institūcijās vismaz 5 gadi; 11.2.3. Pieredze IS izstrādes, uzturēšanas un drošības pārvaldības jomā (t.sk. […]

2 komentāri  » Read the rest