Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Dzintra Rancāne

Informatīvais ziņojums izstrādāts pamatojoties uz Ministru prezidenta 2011.gada 29.jūlijā doto uzdevumu (uzdevuma Nr.2011-UZD-2718) – kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju un Tieslietu ministriju izvērtēt līdzšinējo praksi, nosakot dokumentiem lietojuma ierobežojuma statusu „Dienesta vajadzībām” (kā tiek izvērtēta un noteikta dokumenta atbilstība šim statusam, vai dokumentiem statuss netiek nevajadzīgi paaugstināts vai citos gadījumos […]

 » Read the rest