Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Ēriks Kalnmeiers

Speciālisti uzsver nepieciešamību ieviest pēc iespējas stingrāku iekšējo kontroli, taču svarīgs esot arī «cilvēciskais faktors». Piemēram, pērn Drošības policijā (DP) uzsākti trīs kriminālprocesi par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu un astoņi kriminālprocesi par neizpaužamu ziņu izpaušanu, un, analizējot tos, redzams – galvenais noplūdes avots bija personas, kuru rīcībā bija nodota aizsargājamā informācija. Viņu motivācija ir dažāda […]

2 komentāri  » Read the rest

Māris Andžāns: “Informācijas tehnoloģiju drošības politika un normatīvie akti Latvijas Republikā: teorētiskie un praktiskie aspekti” Atskats uz IT drošības likuma izstrādi, citiem normatīvajiem aktiem. *) Sadarbībā ar Uldi Ķini un Tallinas NATO kiberekselences centru tiek strādāts pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas – Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešams precizēt atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas pastrādāti pret […]

3 komentāri  » Read the rest