Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Inga Muste

Šāda veida strīdi tikuši skatīti arī Latvijas tiesās, piemēram, saistībā ar domēna vārda “hipokredits.lv” reģistrēšanu. Šo domēna vārdu bija reģistrējusi SIA “Hipokredits”, kura nodarbojās ar kreditēšanas pakalpojumiem. Valsts akciju sabiedrību “Hipotēku un zemes banka”, kurai piederēja preču zīmes “hipo”, “HipoNet” un “HipoNet.lv.internetbanka”, vērsās Rīgas apgabaltiesā, lūdzot tiesu uzlikt SIA “Hipokredits” pienākumu pārtraukt Hipotēku bankas preču […]

1 komentārs  » Read the rest