Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Juris Jansons

Sūdzības galvenokārt tika iesniegtas par šādām personas datu apstrādes jomām: • Personas datu apstrāde bez tiesiska pamata (t.sk. lietas, kur bez tiesiskā pamata darba devējs iesniedz VID informāciju par it kā pie sevis strādājošu darbinieku vai arī laicīgi neiesniedz VID izmaiņas darbinieka statusā; videonovērošana); • Nesamērīgs personas datu apstrādes apjoms; • Informācijas nesniegšana datu subjektam […]

Tagged:

 » Read the rest

Jaunais likums paredz, – ja cilvēks iegādāsies aviobiļeti lidojumam, tad gaisa pārvadātājs informāciju par pasažieri – vārdu, uzvārdu, personas kodu un lidojuma galamērķi – nodos DP, kura to varēs analizēt un gūt priekšstatu par viņa plāniem. Jaunā kārtība obligāti attieksies uz reisiem, kas tiek veikti ārpus ES. Ja likumsargiem būs pamats uzskatīt, ka attiecīgie pasažieru […]

5 komentāri  » Read the rest

Tiesību normas paredz, ka aizskartajai personai vispirms jāiesniedz tiesā pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu, kura mērķis ir noskaidrot aizskārēju. Kad aizskārējs ir noskaidrots, prasītājs var celt pret viņu prasību. Izpēte liecina, ka pēdējo divu gadu laikā nav izskatītas civillietas par anonīmiem godu un cieņu aizskarošiem interneta komentāriem. Dažos gadījumos ir bijušas ierosinātas civillietas par anonīmiem interneta […]

 » Read the rest

1) likumdevējs ir ierobežojis personas tiesības ar tehniskiem līdzekļiem veikt aizsardzības pasākumus pret Satversmes 96.pantā garantēto tiesību aizskārumu; 2) Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. pantā noteiktais ierobežojums iegādāties un lietot Noteikumu Nr.645 pielikuma sadaļas Nr.l0A905 e) punktā noteiktās ierīces ir samērīgs ar leģitīmo mērķi – novērst iespēju kavēt noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, atklāšanu un novēršanu; […]

1 komentārs  » Read the rest

Tuvāko gadu laikā, visticamāk, Latvija neizbēgs no personas koda daļas nomaiņas, kas satur cilvēka dzimšanas datumu Personas koda lietošanas kontekstā ir divas būtiskas daļas – tā pašreizējā pārspīlētā izmantošana ikdienā, un otra – iespējamā diskriminācija, jo pēc tā var noteikt ne tikai vecumu, bet arī cilvēka dzimumu, DB norāda Tiesībsargs Juris Jansons. «Valstij vajadzētu pārskatīt […]

6 komentāri  » Read the rest