Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Juris Vectirāns

1. Izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā: „(4) Katra valsts vai pašvaldības institūcija, ņemot vērā šo likumu, Ministru kabineta noteiktās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju minimālās drošības prasības un kārtību, kādā valsts un pašvaldības institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstību minimālajām drošības prasībām, un citos normatīvajos aktos noteikto, nodrošina, ka šajā institūcijā ir […]

6 komentāri  » Read the rest