Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Kristīne Andersone

Defense.lv arhīva ieraksti mums ļauj paraudzīties uz aizejošā gada spilgtākajiem notikumiem un veikumiem IT drošības jomā Latvijā. Politika un likumdošana Ievērojamākais 2012.gada politikas plānošanas dokuments ir Satiksmes ministrijas izstrādātā Latvijas IT drošības stratēģija 2013-2018 gadam. SM sagatavoja arī informatīvo ziņojumu, kurā tiek apcerēta ideja par administratīva soda ieviešanu mājaslapu uzlauzējiem. SM turpināja darbu pie pretrunīgi […]

 » Read the rest