Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Mārtiņš Reķis

Iepirkuma priekšmets: E–paraksta integrēšana resursu vadības sistēmā (RVS) Horizon. Paredzāmā līgumcena (bez PVN) 5 500.00 2.1. Pretendentam jānodrošina e-paraksta integrēšana RVS Horizon vidē, nodrošinot: 2.1.1. Autentifikāciju RVS Horizon, izmantojot elektronisko parakstu; 2.1.2. Grāmatvežu daļas darbinieku atslogošanu, automatizējot dokumentu (izejošo rēķinu) elektronisku parakstīšanu. 2.2. Darba uzdevums: 2.2.1. Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja […]

 » Read the rest