Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Rihards Guds

Risinājums paredz veidot vienotu IKT drošības kompetenču centru kā koleģiālu institūciju Aizsardzības ministra pakļautībā, neveidojot jaunu uzraudzības iestādi, lai mazinātu administratīvo slogu.  Aizsardzības ministrija nodrošinās kvalificētu un paaugstinātas drošības kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas, USPS uzraudzības iestādes funkcijas, kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestādes funkcijas un nacionālās kompetences iestādes, kura nodrošinās interneta, […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Likumprojektā definēti divi personas elektroniskās identifikācijas veidi – „kvalificēta personas elektroniskā identifikācija” un „paaugstinātas drošības kvalificēta personas elektroniskā identifikācija”. Kvalificētas personas elektroniskā identifikācijas drošības līmenis atbildīs minimālajām prasībām attiecībā uz identifikācijas procesu, kurš būtu pielīdzināms personas identitātes pārbaudei klātienē. Paaugstinātas drošības kvalificētai personas elektroniskajai identifikācijai tiks izvirzītas paaugstinātas drošības prasības. Likumprojekts nenosaka tehniskus ierobežojumus kvalificētai […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmā ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības” izstrādāts, pamatojoties uz Valsts informācijas sistēmu likuma 16.pantu. Šobrīd Valsts informācijas sistēmu likumā ir definētas integrētā valsts informācijas sistēmā ietilpstošo valsts informācijas sistēmu pazīmes, bet prasības informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmā ietilpstošo valsts […]

Tagged:

 » Read the rest

Šobrīd, lai nodrošinātu iestāžu darbinieku autentifikāciju VIS, katrā no VIS tiek izveidots savs lietotājvārds atbilstošajam darbiniekam. Šāda pieeja izraisa viena darbinieka lietotāja datu vairākkārtēju uzturēšanu, vienam lietotajam tiek izveidotas vairākas identitātes, t.i. informācija par lietotāju tiek reģistrēta katrā VIS, no kuras tam ir nepieciešama informācija. Uzskatām, ka būtu lietderīgi iestāžu darbinieku autentificēšanai jaunveidojamajās un modernizējamajās […]

Tagged:

 » Read the rest