Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Sanita Vetšteina

Viens no ārstniecības personu personas koda apstrādes tiesiskajiem pamatiem ir Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”. Minētie noteikumi paredz, ka receptes ievaddaļā (Inscriptio) norāda tās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, specialitāti un personas kodu, kura izraksta recepti. Ārstniecības personu personas kodi tiek apstrādāti arī […]

 » Read the rest

Iepriekš jau tika rakstīts par administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru interneta portāls www.tribine.lv tika atzīts par masu informācijas līdzekli pēc būtības. DVI rajona tiesas spriedumu pārsūdzēja un apgabaltiesa šo spriedumu atcēla: [10] Administratīvā apgabaltiesa konstatē, ka lietā nav strīda par to, ka SIA „Nerealitāte” ir interneta portāla www.tribine.lv vietnes uzturētāja, kurā lietotāji, norādot atsauci […]

1 komentārs  » Read the rest

[7] No lietas materiāliem un tiesas sēdē sniegtajiem pušu paskaidrojumiem, tiesa konstatē, ka lietā nav strīda, ka 2010.gada 12.janvārī no pieteicējas interneta mājas lapā www.bta.lv/files jebkuram bija pieejama informācija par vairāk kā simts fiziskajām personām, t.sk., gan viņu personas dati, gan sensitīvie personas dati (tautība). Datu pieejamību pierāda Inspekcijas 2010.gada 12.janvārī noformētais akts un izdrukas […]

3 komentāri  » Read the rest

Laikraksta «Latvijas Vēstnesis» 30. maija numurā publicēts kāds sludinājums, kura iesniedzējs vairākas personas brīdina par tiesvedību un izlikšanu no dzīvokļa, ja netiks samaksāts īres parāds. Pats par sevi tas nav nekas neparasts, taču šoreiz aicinājums izpildīt saistības attiecināts arī uz diviem skolas vecuma bērniem. Turklāt publiskoti ne vien viņu vārdi un uzvārdi, bet arī dzimšanas […]

1 komentārs  » Read the rest