Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Sergejs Jakovļevs

Saeimā 14.februārī pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā paredzēja, ka zinātniekiem būtu jāpārtrauc pētījumi, ja tie pēc valsts drošības iestādes atzinuma rada draudus nacionālajai drošībai. Šodien Valsts prezidents minētos grozījumus neizsludināja, norādot, ka likumdevēja pienākums ir rast risinājumu situācijām, kad saskaras zinātniskās darbības un nacionālās drošības intereses. Satversmes aizsardzības birojs (SAB) skaidro, ka minētos grozījumus rosinājis […]

3 komentāri  » Read the rest