Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: SIA “Agile & CO”

Audita mērķis: Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk – VUIS)  audita mērķis ir informācijas sistēmas pārbaude pēc to atbilstības likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, IT pārvaldības sistēmas izvērtējums, izstrādes un ieviešanas projektu novērtējums, informācijas sistēmas drošības risku identificēšana un analīze. Atbilstības pārbaude Latvijas Republikas un VI informācijas drošības pārvaldības jomā pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un dokumentiem. Iekļaujot atbilstības […]

 » Read the rest

10.2. Pretendenta piedāvātajam/-iem speciālistam/-iem ir jābūt sekojošai izglītībai un pieredzei: 10.2.1. Augstākā izglītība datorzinātņu jomā; 10.2.2. Pieredze darbā IS izstrādē un uzturēšanā valsts institūcijās vismaz 3 (trīs) gadi; 10.2.3. Pieredze IS izstrādes, uzturēšanas un drošības pārvaldības jomā (t.sk. iekšējo normatīvo aktu izstrādē un to ieviešanas kontrolē) vismaz 3 (trīs) gadi; 10.2.4. Pieredze valsts IS izstrādes […]

3 komentāri  » Read the rest

1. Vispārīga informācija par novērtējamām Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajām informācijas sistēmām un sadarbības partneru sistēmām: 1) Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS); 2) Pašvaldību vienotā informācijas sistēma (PVIS); 3) Elektronisko iepirkumu sistēma; 4) Latvijas valsts portāls www.latvija.lv; 6) citas programmatūras un informācijas sistēmas, kas tiks realizētas VRAA 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu […]

 » Read the rest