Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: SIA “Corporate Solutions”

Sistēmu novērtēšanas plānošanas laikā ir jāveic vismaz šādas darbības: 1) Jāiepazīstas ar VID informācijas sistēmu risku analīzi un risku mazināšanas pasākumu plānu; jāveic sistēmas dokumentācijas, procedūru un pēdējā gadā veikto izmaiņu analīze, un rezultātā jānosaka VID informācijas sistēmu komponentes, kas pakļaujamas detalizētām drošības un veiktspējas pārbaudēm; 2) balstoties uz vispārpieņemto labo praksi, pārbaužu veikšanai nosaka […]

 » Read the rest

1. Vispārīga informācija par novērtējamām Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajām informācijas sistēmām un sadarbības partneru sistēmām: 1) Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS); 2) Pašvaldību vienotā informācijas sistēma (PVIS); 3) Elektronisko iepirkumu sistēma; 4) Latvijas valsts portāls www.latvija.lv; 6) citas programmatūras un informācijas sistēmas, kas tiks realizētas VRAA 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu […]

 » Read the rest