Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: SIA “Lursoft”

Abstract In some European countries banks have taken the role of identity providers, providing identity services to external entities. The aim of this study is to define security properties required for protocols and processes used in this type of federated authentication, and assess the security of implementations employed in practice. The objects of this study […]

12 komentāri  » Read the rest

Šajā saistībā var rasties loģiska neizpratne: kāda gan šeit personas datu aizsardzība, ja informācija reģistrā ir publiski pieejama? Tomēr tieši publiski pieejama reģistra darbībā personas datu aizsardzības principu nodrošināšana varētu būt daudz sarežģītāka nekā slēgta tipa reģistrā. Protams, ka arī datu publiskošanas gadījumā ir rūpīgi jāizsver vairāku personas datu aizsardzības principu piemērošana, tāpēc personas datu […]

 » Read the rest

Personu datu bāzē apkopota aktuālā un vēsturiskā informācija no publiskiem reģistriem. Saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem šī informācija tiek uzskatīta kā vispārpieejama. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas, personu identificējoša informācija ir pieejama tikai autorizētiem lietotājiem. Personu datu bāze dod iespēju ērti un ātri vienuviet uzzināt aktuālos datus par fizisku personu, […]

Tagged:

2 komentāri  » Read the rest

Starp Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas personā un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lursoft”, noslēgtais līgums par Uzņēmumu reģistra automatizētās sistēmas licenci un apkalpošanu beidzas 2011.gada 7.augustā. Līguma noteikumi radīja šaubas par atbilstību Direktīvas prasībām, proti, bija ierobežojoši attiecībā uz valsts iespējām nodrošināt Direktīvas un Informācijas atklātības likuma prasībām atbilstošu informācijas sniegšanu atkalizmantošanai. Tāpēc Ministru kabinets uzdeva […]

Tagged:

1 komentārs  » Read the rest

1. Gada sākumā Latvijas sabiedrības uzmanības centrā bija anonīms IT speciālists, kurš ar segvārdu “Neo” internetā publicēja no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas iegūtus datus par atalgojumu dažādās valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos. […] 3. Konkurences padomes 2010.gadā pieņemtais lēmums atļaut apvienoties diviem būtiskiem interneta pakalpojumu tirgus spēlētājiem “Baltkom” un “Izzi” ilgtermiņā […]

 » Read the rest