Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Toms Ceļmillers

5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: “10. Elektronisko dokumentu izstrādā un noformē vienā no šādiem formātiem: 10.1. vienkārša teksta formātā; 10.2. atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm; 10.3. atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā; 10.4. portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A); 10.5. digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF […]

6 komentāri  » Read the rest