Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Uldis Miķelsons

Metode, kādā tiesu izmeklēšanā tiek noteikts, vai persona melo, vai runā patiesību, ir poligrāfa ekspertīze. Atšķirībā no vairākām citām valstīm, Latvijā poligrāfa ekspertīzes rezultātus atzīst kā pierādījumus, tai skaitā arī Augstākajā tiesā. Latvijā poligrāfa ekspertīzes veic Tiesu ekspertu padomē apstiprinātās metodes autors – eksperts Uldis Miķelsons. Pirms aptuveni 20 gadiem Latvijas Policijas akadēmijā profesora Anrija […]

3 komentāri  » Read the rest

Saeimā 14.februārī pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā paredzēja, ka zinātniekiem būtu jāpārtrauc pētījumi, ja tie pēc valsts drošības iestādes atzinuma rada draudus nacionālajai drošībai. Šodien Valsts prezidents minētos grozījumus neizsludināja, norādot, ka likumdevēja pienākums ir rast risinājumu situācijām, kad saskaras zinātniskās darbības un nacionālās drošības intereses. Satversmes aizsardzības birojs (SAB) skaidro, ka minētos grozījumus rosinājis […]

3 komentāri  » Read the rest

Māris Andžāns: “Informācijas tehnoloģiju drošības politika un normatīvie akti Latvijas Republikā: teorētiskie un praktiskie aspekti” Atskats uz IT drošības likuma izstrādi, citiem normatīvajiem aktiem. *) Sadarbībā ar Uldi Ķini un Tallinas NATO kiberekselences centru tiek strādāts pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas – Krimināllikumā un Administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešams precizēt atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas pastrādāti pret […]

3 komentāri  » Read the rest

Seminārā tiks apskatīti gan valsts tiesībpolitiskie aspekti informācijas sistēmu apdraudējumu risku apzināšanai, gan incidentu reģistrācijas kārtība, kā arī procesa stadijas, no informācijas saņemšanas policijā par noziedzīgu nodarījumu līdz tiesas spriedumam, ieskaitot noziedzīgo nodarījumu elektroniskajā vidē krimināltiesiskās un kriminālprocesuālās problēmas un digitālās tiesu ekspertīzes nozīmi šādos procesos. Pēc katra ziņojuma paredzēta diskusija un detalizēta jautājuma apspriešana. […]

1 komentārs  » Read the rest

Meklēju juridisko aizstāvi Neo lietā. @A_Loskutovs kā deputāts nevar mani aizstāvēt, Sadarbības piedāvājumus sūtiet ilmars.poikans@gmail.com “Ir vajadzīgs advokāts, kas ir zinīgs kriminālprocesā un sevišķi IT lietās, jo te pirmo reizi tiks piemēroti attiecīgie panti par nesankcionētu piekļuvi informācijas sistēmām,” teica Poikāns. Poikāns teica, ka, viņaprāt, EDS datu noplūdes lietu izmeklē nesteidzīgi, taču viņš pagaidām paļaujoties […]

 » Read the rest