Content

Latvijas IT drošības ziņu centrmezgls. Informācijas iesniegšana. Avota konfidencialitāti garantējam.

Tagged: Viktors Līpenīts

Pamatnostādnes „Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija 2013.-2018.gadam” ir politikas plānošanas dokuments, kas nosaka informācijas tehnoloģiju drošības politikas stratēģiskos pamatprincipus, mērķi, raksturo esošo situāciju, kā arī nosaka turpmākās rīcības virzienus šajā jomā. Tomēr ņemot vērā, ka tuvākajā nākotnē elektronisko uzbrukumu skaits pieaugs un metodes, ar kādām tie veikti, paplašināsies, kā arī dažādās identificētās problēmas Latvijā, tiek […]

3 komentāri  » Read the rest